Hoppa till innehållet

Pedagogisk meriteringsmodell

Publicerad: 4 oktober 2021

Universitetets mål med denna pedagogiska meriteringsmodell är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att:
• stimulera lärare att utveckla hög pedagogisk kompetens
• uppmärksamma och premiera lärare med hög pedagogisk kompetens vid Luleå tekniska universitet
• skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling
• ha tydliga kriterier för bedömning avseende högskolepedagogisk skicklighet.

Informationsägare

HR och HPC