Hoppa till innehållet

Personuppgifter

Publicerad: 3 maj 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR) ”EU förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter” ersätter Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. Syftet med Dataskyddsförordningen är fortfarande att förhindra att människors personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. De registrerade har dessutom ett antal rättigheter som personuppgiftsansvarig ska tillmötesgå.

Informationsägare

Universitetskansliet