Hoppa till innehållet

Post, fax och e-post

Publicerad: 3 april 2017

Alla handlingar som inkommer till eller avsänds från universitetet och som på något sätt berör universitetets verksamhet är att anse som allmänna handlingar. Det kan vara allt ifrån skriftliga dokument i form av brev eller fax och e-post till DVD-inspelningar (se Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3, 6 och 7 §§). Även inlägg osv på sociala medier kan vara allmänna handlingar (se vidare avsnitt 8 i Riktlinjer för användande av sociala medier vid Luleå tekniska universitet, dnr 287-12)

Ev. kompletteras med en ny riktlinje för utlämnande av allmän handling.

Informationsägare

Universitetskansliet