Hoppa till innehållet

Rekrytering lärare

Publicerad: 16 juni 2022

Detta dokument är ett komplement till Anställningsordningen. Det anger hur vi ska handlägga rekrytering av lärare

Anställningsordningen är fastställd av universitetsstyrelsen 2022-01-20(US-beslut) och omfattar beredning, arbetsordning samt praktisk tillämpning av Anställningsordningen i samband med rekrytering av lärare till universitetet samt vid prövning till högre behörighet. Utöver detta beskrivs anställningsnämndernas uppdrag och sammansättning. HR-enheten ansvarar för att initiera att Anställningsordning och Riktlinjer för lärarrekrytering ses över och revideras regelbundet, vart tredje år eller vid behov.

Informationsägare

Område HR