Hoppa till innehållet

Säkerhetsarbetet vid universitetet

Publicerad: 23 mars 2017

Luleå tekniska universitet är en av regionens största arbetsplatser med verksamhet vid campus i såväl Luleå som i Piteå, Skellefteå och i Kiruna. Universitetet har inom ramen för utbildnings- och forskningsverksamheten byggt upp materiella och immateriella värden i betydande omfattning som har höga skyddsvärden. Dessutom har universitetets medarbetare, studenter och besökare som är grundpelarna i verksamheten rätt till en trivsam och trygg miljö.

Informationsägare

Område Universitetskansli, HR samt Inre och yttre miljö

Ansvarig för att uppdatera riktlinjer: Säkerhetschef