Hoppa till innehållet

Sociala medier

Publicerad: 13 juni 2018

Sociala medier utvecklas hela tiden, nya funktioner läggs till och nya medier tillkommer. Dialog och interaktion ligger i fokus. Genom användning av sociala medier har Luleå tekniska universitet möjlighet att föra organisationen närmare omvärlden och skapa nya kontakter. Samtidigt måste universitetet i egenskap av statlig myndighet ta hänsyn och anpassa sitt nyttjande av sociala medier till det offentligrättsliga regelverk som omgärdar verksamheten och anstränga sig för att framstå som en seriös och tillförlitlig aktör i dessa sammanhang.

Informationsägare

Kommunikation och varumärke