Hoppa till innehållet

Studentens rättigheter och skyldigheter

Publicerad: 3 april 2017

Riktlinjer studentens rättigheter och skyldigheter har reviderats bland annat för att kompletteras med nya uttalanden från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Relevanta avsnitt och fotnoter har uppdaterats och utökats mot bakgrund av den fjärde upplagan av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination (januari 2020). Studentinflytande har inarbetats i riktlinjerna och Policy för ökat studentinflytande vid LTU (LTU-90-2001) upphävs därmed.

Riktlinjerna börjar gälla från den 1 februari 2021.

 

Informationsägare

Universitetskansliet