Hoppa till innehållet

Studentens rättigheter och skyldigheter

Publicerad: 3 april 2017

Revideringen är primärt påkallad av de synpunkter UKÄ hade vid den rättsliga tillsynen 2021, vidare är avsnitt 5.1.1.1 och 5.1.1.2 nya. Riktlinjerna är gällande från den 21 juni 2022 (då LTU-4068-2020 upphävs).

Informationsägare

Universitetskansliet