Hoppa till innehållet

Studentkår

Publicerad: 3 april 2017

Från och med den 1 juli 2010 är kårobligatoriet avskaffat. Eftersom studenternas delaktighet och medverkan i samt bevakning av utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid universitet och högskolor bedöms som viktig har detta tillgodosetts genom nya regler avseende studentkårer. Dessa nya regler som träder i kraft1 juli 2010 kommer till uttryck som ändring i högskolelagen (SFS 2009:766), ändring i högskoleförordningen (SFS 2009:770) samt en ny beslutad studentkårsförordning (SFS 2009:769).

Informationsägare

Universitetskansliet