Hoppa till innehållet

Studieavgifter

Publicerad: 3 april 2017

Riksdagen har beslutat att anmälningsavgifter och studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området ska införas. Närmare föreskrifter om detta har utfärdats i förordning (2010:543) om anmälningsavgifter och studieavgifter vid universitet och högskolor. För universitetets del innebär detta att studieavgifter framgent ska betalas av en del av universitetets studenter. Med anledning av detta fastställs riktlinjer för hantering av studieavgifter enligt nedan.

Informationsägare

Ekonomi och planering