Hoppa till innehållet

Tillgodoräknande

Publicerad: 3 april 2017

Regeringen har i Högskoleförordningen (HF) utfärdat allmänna bestämmelser för tillgodoräknande av kurs. HF 6 kap 6 § - Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.