Hoppa till innehållet

Uppdragsutbildning

Publicerad: 3 april 2017

Samverkan med omvärlden är en integrerad del av universitetets verksamhet inom all grundutbildning, forskning och forskarutbildning enligt universitetets strategi. Att erbjuda uppdragsutbildning är en del av universitetets roll i det livslånga lärandet och ett utmärkt sätt för universitetet att samverka med omvärlden och samtidigt utveckla sina utbildningar samt öka externfinansieringen. Det är viktigt att universitetet utvecklar innehåll i kurser och former för utbildning så att vuxna och yrkesverksamma kan ta del av utbildning i större utsträckning. Distributionsformerna måste vara flexibla samtidigt som pedagogik och examinationsformer utvecklas. Universitetet ska vara en resurs och en efterfrågad partner för kompetensutveckling av personal inom olika verksamheter. Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den reguljära statsfinansierade grundutbildningen.

Informationsägare

Universitetskansliet