Hoppa till innehållet

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Publicerad: 20 september 2021

Riktlinje för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utgör tillägg till de bestämmelser som anges i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100) och ska vara utgångspunkt vid utformning och revidering av kurser samt utbildningsprogram som leder till examen vid Luleå tekniska universitet.

Informationsägare

Enheten för utbildnings- och forskningsplanering