Hoppa till innehållet

Webb

Publicerad: 13 juni 2018

Ett universitet producerar forskning och utbildning vilket huvudsakligen är av immateriell karaktär. Detta innebär att webben blir ett av de viktigaste redskapen för universitetets kommunikation, både externt och internt. En väl fungerande webbplats med informativ, kvalitativ, aktuell och sökbar information utgör hörnstenar i såväl rekrytering av forskare och studenter som vid attraktion av anslag och samarbeten. Ur ett internt perspektiv är webben en förutsättning för ledarens kommunikation i en fragmenterad miljö och samtidigt ett dagligt arbetsredskap för medarbetaren.

Informationsägare

Kommunikation och varumärke