Hoppa till innehållet

Lars Nordström – den första rektorn vid Högskolan i Luleå

Publicerad: 23 mars 2021

Lars Nordström, utbildad civilingenjör och professor från Chalmers var Högskolan i Luleås första rektor. Nordström var delaktig i Norrlandsberedningen och NoTH (Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland) och drivande i uppbyggnaden av Högskolan i Luleå. 1973 fick han, som NoTHs vice ordförande, rektors befogenheter att verka för lärosätet och 1977 blev han formellt utsedd till rektor för Högskolan i Luleå.

Utvecklingen går snabbt under den här perioden och studentantal och forskningsområden växer, nya lokaler och labbutrustning tillkommer. Nordström är en av de som lade grunden till det nytänkande och den entreprenörsanda som fortfarande är Luleå tekniska universitets starka kännetecken. Klassrumsundervisning, nära samarbete med industri och samhälle, förnyandet av civilingenjörsutbildningen är några exempel på detta. Stora händelser under den här tiden är högskolereformen 1977 samt att lärarutbildningen och musiklärarutbildningen inlemmas i Högskolan.

1979 blir Nordström generaldirektör för kärnkraftsinspektionen och lämnar därmed över till näste rektor, Torbjörn Hedberg, som fram till dess verkat som prorektor och som var en av de första anställda lärarna på lärosätet. Lars Nordström avled i juli 2000.

Utvecklingen går snabbt under den här perioden och studentantal och forskningsområden växer, nya lokaler och labbutrustning tillkommer. Nordström är en av de som lade grunden till det nytänkande och den entreprenörsanda som fortfarande är Luleå tekniska universitets starka kännetecken. Klassrumsundervisning, nära samarbete med industri och samhälle, förnyandet av civilingenjörsutbildningen är några exempel på detta. Stora händelser under den här tiden är högskolereformen 1977 samt att lärarutbildningen och musiklärarutbildningen inlemmas i Högskolan.

1979 blir Nordström generaldirektör för kärnkraftsinspektionen och lämnar därmed över till näste rektor, Torbjörn Hedberg, som fram till dess verkat som prorektor och som var en av de första anställda lärarna på lärosätet. Lars Nordström avled i juli 2000.