Hoppa till innehållet

Torbjörn Hedberg - från lärare till rektor

Publicerad: 23 april 2021

Torbjörn Hedberg är disputerad matematiker vid Uppsala universitet och en av de fyra första lärarna vid Högskolan i Luleå. 1977 valdes han till prorektor och 1979 till rektor vid Högskolan i Luleå – en post han kom att ha i 14 år.

Torbjörn Hedberg, tillsammans med kollegan Bengt Klefsjö, initierade många nya inslag i undervisningen, bland annat förberedande kurser i matematik, införandet av räknedosa samt utvecklade egna läromedel med nya pedagogiska grepp. Det var här, bland de först anställda lärarna, som idén om klassrumsundervisning uppstod. Något som Högskolan i Luleå, senare Luleå tekniska universitet, gjort sig känd för. Man kan nog säga att högskolans karaktäristiska entreprenörsanda föddes under de här första åren.

Senare, under Torbjörn Hedbergs tid som rektor, startades för första gången i Sverige tekniskt basår, en förberedande utbildning för att den som inte har de rätta förkunskaperna ändå ska kunna läsa vidare inom teknik. En utbildning som senare spred sig till många av Sveriges lärosäten och som fortfarande finns kvar.

Torbjörn Hedberg arbetade som rektor fram till 1994 då han efterträddes av Ingegerd Palmér. Mellan 1994–1996 var han directeur och professeur associé vid Ecole européenne d´ingénieurs en génie des matériaux i Nancy, Frankrike. Han var även ordförande för Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs åren 1999–2001. Vid årsskiftet 2005–2006 lämnade han Högskolan i Luleå efter 33 års tjänstgöring, varav 14 år som rektor. Idag är Torbjörn Hedberg fortfarande knuten till lärosätet genom nätverket Honorary Doctors’ Academy vid Luleå tekniska universitet.