Hoppa till innehållet

"En storslagen satsning"

Publicerad: 23 februari 2022

Det nya året har verkligen startat med full fart. Corona-restriktionerna har äntligen slopats och universitetet har flera nya och spännande satsningar på gång.

Jag hoppas, till exempel, att ingen har missat den stora nyheten att LKAB donerar 200 miljoner kronor till en nybildad stiftelse med syfte att främja forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet, med inriktning på hållbar gruvnäring.
Det är en storslagen satsning som är betydelsefull inte bara för universitet och LKAB, utan även regionalt och nationellt. 

För Luleå tekniska universitet innebär de generösa medlen till den nya stiftelsen att vi stärker vår position som Sveriges och Europas ledande gruvuniversitet – och därmed även vår roll som viktig aktör i den gröna omställningen. För att klara omställningen behövs banbrytande forskning och teknikutveckling i kombination med nydanande utbildningar och innovativt lärande. Stiftelsen möjliggör att vi tillsammans med LKAB kan förstärka våra befintliga satsningar inom området samtidigt som vi identifierar nya viktiga forsknings- och kompetensutvecklingsbehov.

Stora satsningar ska genomföras

Under 2022 och 2023 kommer vi att genomföra några stora satsningar på universitetsnivå för att stärka vår utbildning och forskning och samtidigt minska vårt myndighetskapital. För att säkerställa att satsningarna stärker universitetet på lång sikt, är förankrade i hela universitetet, kommer alla till godo och kan komma igång redan 2022 har institutionerna och verksamhetsstödet fått i uppgift att tillsammans med medarbetarna komma med förslag. Det har kommit in många bra redan och det finns stor samsyn mellan de sex förslagsdokument som kommit in. Förslag till satsningar kommer att diskuteras vid rektors strategiska råd i början av mars för att sedan formellt beslutas av mig som rektor. Jag hoppas att ni känner er delaktiga i detta arbete och jag ser fram emot att sjösätta de utvalda projekten.

Arbetet med att utse vårt tredje framtidsområde närmar sig sitt slut. Tre ansökningar har kommit in och granskats av tre externa bedömare: Pam Fredman (tidigare rektor vid Göteborgs universitet), Mikael Jonsson (professor vid Uppsala universitet och tidigare prorektor vid LTU) och Pär Lärkeryd, (koncernchef för Norra Skogsägarna och hedersdoktor vid vårt lärosäte). Nu återstår bara för vår interna bedömargrupp att träffas och enas om en vinnande kandidat.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor

Toppbild rektors blogg

Taggar