Hoppa till innehållet

Glad sommar

Publicerad: 29 juni 2020

Jag vill passa på att önska alla en riktigt skön sommarledighet.

Våren 2020 är en period i våra liv som vi alla kommer att minnas. Covid-19 har inneburit ett globalt stresstest för oss som individer och för samhället i stort. Pandemin har förstärkt redan kända svagheter och synliggjort brister vi inte varit medvetna om. Samtidigt har den tvingat oss att snabbt ställa om våra verksamheter, arbetssätt och rutiner. Omställningen till distansundervisning och hemarbete har inte bara inneburit en kompetensutveckling utan har också visat på behovet av ett förändrat ledarskap och medarbetarskap.

Dessa lärdomar kommer att vara värdefulla när vi till hösten ska besluta om vilka kurser och kursmoment som ska bedrivas på campus och vilka som kommer att ske på distans, eller när vi som chefer och ledare hanterar den osäkerhet och krisberedskap som kommer att vara oundviklig under en längre tid framöver. Våra samlade erfarenheter och lärdomar är också viktiga när vi med nya ögon tolkar innebörden av vår vision och begrepp som nydanande utbildning eller banbrytande forskningsresultat. Jag hoppas också att vi till hösten med öppet sinne och våra nya insikter som vägledning kan fortsätta våra diskussioner om den nya byggnaden på universitetsområdet i Luleå; dess generella form och stil samt arbetsplatsernas utformning.

Bryter ny mark

Under våren har vi även lagt grunden för vårt fortsatta visionsarbete genom att utse fem nydanande utbildningar som på olika sätt bryter ny mark ämnesmässigt, pedagogiskt eller i sitt format, och två nya framtidsområden som förhoppningsvis kan mäta sig med några av våra mest framgångsrika områden när vi närmar oss 2030.

Vi har också arbetat fram ett strategiskt chefs- och ledarutvecklingsprogram som tar utgångspunkt i universitetets huvudstrategier och förflyttning mot Vision 2030. Det förväntade resultatet är att stärka chefers och ledares förmåga att leda universitetet in i framtiden samt att bidra till att förflytta universitetet mot Vision 2030 genom att aktivt arbeta med att implementera huvudstrategierna.

Vi har tagit fram en ledarskapsutbildning för framtidens pedagogiska ledare, vars övergripande mål är att stimulera pedagogisk utveckling och pedagogisk kvalitet i universitetets utbildningar. Satsningen har som mål att särskilt uppmärksamma lärare med utmärkande pedagogisk skicklighet men även att öka antalet biträdande professorer befordrade på särskild pedagogisk skicklighet.

Dessutom har vi startar vi ett utvecklingsprogram för våra interna lovande juniora forskare, samtidigt som vi genomfört en rekryteringssatsning på unga (post-doc) externa topptalanger.

Slutligen har vi skrivit strategiska samverkansavtal med viktig samarbetspartners och strategiska avsiktsförklaringar med våra campuskommuner.

Vi har all anledning att känna oss stolta över våra prestationer och njuta av en välbehövlig ledighet.

Glad sommar!
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar