Hoppa till innehållet

God jul och gott nytt år!

Publicerad: 20 december 2021

Så har det gått ännu ett år och 2021 närmar sig sitt slut, och med det också vårt ursprungliga 50-årsjubileum. Det har varit ett år då vi blickat tillbaka på den tid som gått och hur vårt lärosäte har vuxit och utvecklats, men också ett år då vi tittat framåt och reflekterat över hur vi på bästa sätt bygger vidare på den plattform vi skapat.

Det är otroligt att tänka sig att vi på 50 år faktiskt har gått från 50 till över 17 000 studenter, från en handfull akademiker till över 1000 forskare, lärare och doktorander och från ett forskningsämne till nära 70. Vi har också utvecklats till ett nationellt och internationellt erkänt lärosäte med forskning som driver den teoretiska utvecklingen framåt och skapar nytta i samhället samtidigt som våra studenter är ansvarstagande och driftiga samhällsmedborgare och samhällsbyggare.

Vision 2020, och visionerna som kommit före den, har stärkt oss som lärosäte och lagt grunden till ett universitet som i allt större utsträckning levererar nydanande utbildning och banbrytande forskningsresultat för attraktiva och hållbara samhällen, inkluderande en grön industriomställning. Ett universitet som tar sin utgångspunkt i den arktiska regionen och bidrar till global samhällsnytta.

Våra starka forsknings- och innovationsområden från Vision 2020 stärkte viktiga ämnesområden samtidigt som de skapade nya och spännande tvärvetenskapliga samarbeten. De la grunden till utvecklingen av våra två framtidsområden, som förhoppningsvis snart kommer att bli tre. På samma sätt har våra tidigare utbildningssatsningar från Vision 2020, PUF och NUF, ökat kunskapsnivån och medvetenheten hos våra lärare, och påbörjat viktiga förändringsprocesser som gör att vi 2030 kommer att ett mycket starkare utbildningsutbud som i än högre grad än tidigare är nydanande, attraktivt och relevant.

Tre händelser att särskilt lyfta fram

Det är svårt att summera ett år, än mindre 50, inom ramen för ett blogginlägg, men om jag ska lyfta fram några saker som jag tycker verkligen har format vårt lärosäte så vill jag repetera de tre händelser som jag även refererade till i mitt akademiska högtidstal. 

Det första är det uppdrag vi fick från riksdagen 1971, vid uppstarten av vårt lärosäte, nämligen att säkra viktig kunskap och kompetens för basnäringen i norr. Den uppgiften skapade från början en kultur byggd på regionalt ansvarstagande, globala samarbetsprojekt samt vikten av att vår verksamhet och vårt arbete skapar samhällsnytta. Ett uppdrag som idag viktigare är någonsin med tanke på den gröna samhällsomvandling vi står inför och de stora satsningar som sker i Norrbotten och Skellefteå. 

Den andra är den sammanhållning och den känsla av närhet som skapades när våra första 50 studenter och 10 lärare varje dag åkte med samma buss till och från Porsön, och tillsammans byggde upp ett lärosäte, mer eller mindre placerat i skogen, utanför Luleå centrum. En sammanhållning och närhet som idag inkluderar våra 17 000 studenter och 1 800 anställda från 60-80 olika länder, likväl som våra externa samverkanspartners. Än idag är närhet, tillsammans med mod och tillit, ett av tre värdeord vi väljer att fokusera på i vår nya vision. 

En tredjedel av Sveriges yta

Den tredje är resan från en teknisk högskola till ett tekniskt universitet som möjliggjordes och påskyndades av införlivandet av lärarutbildningen 1977 och Musikhögskolan 1978, starten av Sveriges fjärde Teaterhögskola 1996 och övertagandet av Vårdhögskolan 1999. För att inte tala om vår geografiska expansion från en till fyra campusorter, som betyder att vi är ett lärosäte som spänner över Sveriges två största regioner och totalt en tredjedel av Sveriges totala yta.
Utan denna breddning av vår utbildning och forskning skulle vi inte vara det lärosäte vi är idag.

Förutom vårt eget födelsedagsfirande vill jag också framhålla ett annat viktigt firande som skett 2021, och som blev startskottet för universitetets jubileumsfirande, nämligen 100 år av demokrati med kvinnlig och allmän rösträtt. Demokrati, jämlikhet, jämställdhet och akademisk frihet är något vi ständigt måste kämpa för att upprätthålla. Här har vi som lärosäte ett stort ansvar och en viktig roll att fylla. Som rektor vill jag att vi alla, anställda och studenter, funderar över hur vi kan bidra till att upprätthålla och utveckla dessa kulturbärare utifrån våra olika funktioner och roller. 

Jag ser därför fram emot 2022 och allt som vi kommer att åstadkomma för att ytterligare stärka vårt lärosäte och det globala samhälle vi är en del av.

God jul och gott nytt år!
Birgitta

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Taggar