Hoppa till innehållet

Grattis till oss alla!

Publicerad: 1 januari 2021

Gott nytt år och ett stort grattis till oss alla på 50-årsdagen! 2021 är året när vi inleder vårt jubileumsfirande.

Vi började med två anställda och 50 studenter 1971. I dag är vi ett betydelsefullt lärosäte med verksamhet på fyra orter, 1700 anställda och över 15 000 studenter. Luleå tekniska universitet har starkt bidragit till regionernas och landets utveckling och tillväxt, och det är något vi ska vara mycket stolta över.
Vårt firande kommer att pågå inte bara i ett år, utan i ett och ett halvt år. Anledningen är förstås att det är roligt med festligheter och firande samt att vi har så många betydelsefulla historiska händelser att minnas – händelser som format oss som lärosäte. 

Covid-19 har blivit en del av både vår historia och framtid och har inneburit att flera av de större sociala aktiviteter vi planerat behöver senareläggas, medan andra omskapas till nätbaserade sammankomster och evenemang. Därför passar det perfekt med två tidräkningar för vårt firande, ett baserat på kalenderåret 2021 och ett baserat på läsåret 2021/2022.

Under jubileumsperioden kommer vi att erbjuda intressanta seminarier och föreläsningar, en digital bildutställning och konstvandring och förhoppningsvis längre fram också en jubileumskonsert. Besök gärna vår 50-årssida på webben där planerade arrangemang och aktiviteter kontinuerligt presenteras, och där alla kan ta del av vår historia.

Även blicka framåt

Vi kommer också blicka in i framtiden och reflektera över de kommande 50 åren, vilket lärosäte vill vi då vara och hur resan dit ser ut. Vision 2030 är vårt första steg framåt.
Våra framtidsområden SUN – Naturresurser för hållbar samhällsomvandling och CREATERNITY har visat sig ligga helt rätt i tiden och intresset från industrin och andra externa aktörer är stort. Detsamma gäller våra satsningar på tvärvetenskaplig konstnärlig forskning och utbildning, rymd, AI, lärarutbildningarna och hälsoområdet. I den forsknings- och innovationsproposition som regeringen presenterade i slutet av december 2020 lyfter de fram fem samhällsutmaningar med underliggande forskningsprogram och satsningar. Några av dessa är:

Klimat och miljö:

 • satsning på rymddata för miljö- och klimatforskning
 • satsning på utveckling av grön och blå biobaserad ekonomi
 • innovationer för näringslivets klimatomställning

Hälsa och välfärd:

 • satsningar på primärvård och äldreforskning
 • satsningar på prevention och folkhälsa
 • nytt forskningsprogram för att motverka psykisk ohälsa

Digitalisering:

 • satsning på utveckling och tillämpning av ny digital teknik, inklusive AI
 • satsning på informations- och cybersäkerhet
 • ett nytt nationellt forskningsprogram om hur digitaliseringen påverkar samhället

Demokratiskt och starkt samhälle:

 • särskilda satsningar på säkra samhällen och konstnärlig forskning

Kompetensförsörjning och arbetsliv:

 • forskarskolor för lärare på lärar- respektive vårdutbildningar
 • ytterligare medel till praktiknära forskning om skolan
 • förstärkning av arbetslivsforskningen

Jag ser fram emot att fira vårt jubileumsår tillsammans med er alla, anställda och studenter. 

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Toppbild rektors blogg

Taggar