Hoppa till innehållet

Högnivåmöten i fokus

Publicerad: 7 september 2022

Nu är vi redan inne i september månad och alla studenter är äntligen på plats på våra campusorter. Det är full fart igen och jag ser fram emot en spännande höst. På senaste tiden har det varit fokus på högnivåmöten med våra strategiska samarbetspartners.

I slutet av augusti besökte vi Hitachi Energy i Västerås. Där fick vi bland annat ta del av den forskning som bedrivs kopplat till elektrifiering. Det finns också ett stort intresse för forskningssamarbete inom andra områden som exempelvis materialvetenskap, AI och robotik.

Vi diskuterade även kompetensförsörjning, hur vi tillsammans kan arbeta med studentrekrytering och att öka kontakten mellan studenterna och Hitachi Energy. Vi enades om att arbeta för fler examensjobb och samarbeten med våra utbildningar, genom exempelvis föreläsningar i kurser och utveckling av utbildningar. Hitachi kommer bland annat erbjuda studenter studiebesök och möjlighet att söka sommarjobb och traineetjänster.

Besök Hitachi
Representanter från Hitachi Energy och Luleå tekniska universitet utanför Hitachis lokaler i Västerås.

Vid ett högnivåmöte med Skogsindustrierna diskuterade vi den industrialiseringsboom som sker i norr och vikten av hållbart byggande. Det är en stor utmaning, men en viktig del av den hållbara omställningen. Under besöket presenterade universitet delar av vår verksamhet som är nära anknuten till skogen, skogsråvara och industriellt byggande. Vi besökte bland annat labben vid Trä- och bionanokompositer. Där berättade professor Kristiina Oksman om ”Framtidens material från skogsråvara” och visade bland annat biokol som elektrodmaterial. I labben vid Energiteknik berättade Marcus Öhman och några av hans kollegor om den forskning de bedriver inom biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Besöken i labben var mycket uppskattade av våra gäster.

Även i mötet med Skogsindustrierna var kompetensförsörjning en viktig fråga på agendan. Vi pratade bland annat om vilken betydelse omställningsstudiestödet kommer att ha för denna bransch och enades om att fortsätta arbetet runt detta.  

Denna vecka har vi dels ett högnivåmöte med Boliden, dels ett gemensamt möte med tre av våra samverkanspartners – Boliden, LKAB och Epiroc – för att se om det ger ytterligare fördelar att samla partners med tydliga kopplingar till varandra i ett och samma möte. Om det blir lyckat kommer vi fortsätta med gemensamma möten minst en gång per år i olika konstellationer och med olika syften.

På torsdag har vi vår stora personal- och studentfest där vi firar 50 år som lärosäte. Hoppas att vi ses i vimlet!

Hälsningar,
Birgitta

Toppbild rektors blogg