Hoppa till innehållet
Foto: PIxabay

Julhälsning från rektor

Publicerad: 19 december 2018

Året närmar sig sitt slut och det gör också mitt första år som rektor. Jag vill därför passa på att tacka alla medarbetare för det arbete ni gjort och det stöd ni gett mig som ny rektor. Jag är väldigt glad och stolt över att jag fick förtroendet att leda mitt hemuniversitet och jag ser fram emot att tillsammans med er alla realisera vår nya vision för 2030.

För mig symboliserar Vision 2030 en blandning av vår historia och vår framtid. Den syftar till att förstärka och samtidigt förnya oss, för att vi ska stå starka inför åren som kommer. För att vi ska lyckas med detta behöver vi under 2019 ytterligare förtydliga kärnbegrepp som nydanande utbildning, banbrytande forskningsresultat, utmaningsdrivet universitet och gränsöverskridande utbildning och forskning. Vi måste också utarbeta utvärderingskriterier och visualiseringsverktyg som gör det möjligt för alla medarbetare att enkelt följa förverkligandet av visionen och de övergripande målen.

I vårt kommande arbete behöver vi också ta hänsyn till och söka lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför, som klimat- och energifrågor och digitalisering. Som universitet påverkas vi också av den ökade polariseringen inom en rad olika områden: globalism och nationalism, stad och landsbygd, öppna eller stängda gränser. De systematiska och välorganiserade angreppen mot forskning och forskningsresultat, fakta och medias roll i samhället har varit tydliga. Propagandaartiklar som syftar till att smutskasta Sverige och den svenska modellen internationellt, men också skapa motsättningar mellan medborgare inom landet, har varit relativt frekventa under året.

I flera länder, såväl inom som utanför EU, krackelerar de demokratiska systemen och vi ser ett avståndstagande från tidigare demokratiska principer, från jämlikhet och jämställdhetsideal, miljömedvetenhet och hållbarhetsarbete, åsiktsfrihet och en autonom media och presskår.

Vi har ett stort ansvar men också bra förutsättningar för att tydligt kunna göra en skillnad. Det kräver dock att vi alla stödjer och bidrar till detta arbete och till vår Vision 2030. Under 2019 kommer vi därför att genomföra ett antal workshops på universitetsnivå, fakultetsnivå och vid våra sex institutioner för att arbeta vidare med visionen, hur den ska konkretiseras, operationaliseras och visualiseras. Men också vilka förändringar som behöver göras i stödsystem, resurstilldelning, regelverk, och andra delar för att vi ska kunna nå visionen.

Jag vill igen tacka er alla för det arbete ni gjort och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Birgitta

 

Taggar