Hoppa till innehållet

Om miljardinvesteringarna i norr och universitetets viktiga roll för kompetensförsörjningen

Publicerad: 3 mars 2021

Möjligheten att attrahera den kompetens som behövs för att säkerställa konkurrenskraftiga företag och välfungerande samhällstjänster med hög kvalitet är en utmaning som Sverige delar med många länder världen över.

I norra Sverige är detta tydligare än på många andra platser på grund av en låg arbetslöshet i kombination med nästan ofattbart stora investeringar – över tusen miljarder kronor de kommande 10-20 åren. Många av investeringarna, som Northvolt, HYBRIT, LKAB:s satsning på koldioxidfri järnsvamp och nu senast H2 Green Steel, är avgörande för att Sverige och Europa ska klara klimatmålen.

Det är en angenäm utmaning som visar på attraktiviteten i Norrbotten och Västerbotten. Men en utmaning likväl. Universitetet har en viktig roll att spela och vi tar detta uppdrag på största allvar genom en mängd olika initiativ.

"Vi behöver öka farten"

Förutom vårt ordinarie utbildningsutbud av programutbildningar och fristående kurser är LTU Professional Education och vårt arbete med uppdragsutbildning mycket betydelsefullt för att säkerställa organisationers kompetensförsörjning och individers livslånga lärande. Här behöver vi tydliggöra vår ambitionsnivå och öka farten. Uppdragsutbildning är en viktig del i vårt utbildningsuppdrag, dessutom är den relativt oreglerad och utgör därför en bra arena för att prova nya utbildningsformer i samarbete med externa aktörer. 

Ett nystartat projekt som Luleå tekniska universitet initierat tillsammans med Boliden, LKAB, Mobilaris, Northvolt, Skellefteå Kraft och SSAB är T-25, som syftar till att öka antalet anställda de bolagen med 25 000 personer inom fem år. För att lyckas med detta har vi utarbetat fyra områden som vi kommer att fokusera på:
• Öka antalet ingenjörsstudenter som antas och som stannar i regionen efter examen.
• Ta vara på alla kompetenta personer som söker jobb i regionen men som inte får anställningen.
• Säkra anställning till medföljande och kunna erbjuda stöd och hjälp när det gäller boende, förskola och skola, och alla andra praktiska frågor man behöver hjälp med när man flyttar till en annan ort eller till ett annat land.
• Nyttja den unika situation vi befinner oss i med etableringar som kommer att revolutionera flera branscher och vara avgörande för Europas gröna omställning.

De senaste veckorna har ytterligare företag, men även regioner och kommuner, slutit upp bakom T-25. Vi har också breddat vårt fokus och inkluderat icke-tekniska utbildningar och studenter. Även om majoriteteten av etableringarna är teknikorienterade behöver vi en stor bredd av kompetens för att bygga attraktiva samhällen och kommuner.

Möjligheter att påverka

På nationell nivå bedrivs ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning och livslångt lärande som ett av fyra teman i regeringens strategiska samverkansprogram. Vid Luleå tekniska universitet är vi tre personer som deltar i detta arbete: prorektor Pär Weihed, professor Jessica Körning-Ljungberg och jag själv. Deltagandet ger oss goda möjligheter att påverka både inriktning och konkreta åtgärder inom området.

De kommande åren har Luleå tekniska universitet en särskilt viktig roll att spela när det gäller kompetensutveckling och livslångt lärande och vi har unika möjligheter att positionera oss som ett av Europas och Sveriges starkaste lärosäten när det kommer till forskning och utbildning inom den gröna omställningen.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.
Toppbild rektors blogg

Taggar