Hoppa till innehållet
Regnbågsallén på universitetet Foto: Tomas Bergman

Om visionen och våra lokaler

Publicerad: 14 februari 2019

Vi står inför ett roligt, spännande men också utmanande år. Under 2019 kommer att vi arbeta intensivt med att ytterligare förtydliga vår vision genom att konkretisera kärnbegrepp som nydanande utbildning, banbrytande forskningsresultat, utmaningsdrivet universitet och gränsöverskridande utbildning och forskning.

Vi kommer också att beskriva utmärkande egenskaper hos dessa kärnbegrepp för att skapa samsyn i organisationen och tydliggöra vad vi ska sträva mot. Lika viktigt är det att definiera kriterier som gör det möjligt att kontinuerligt och systematiskt utvärdera om våra olika strategiska satsningar och andra förändringsprocesser ger de resultat vi förväntat oss och därmed tar oss närmare vår vision.

Detta arbete har redan startat och i slutet av januari ägnade vår ledningsgrupp två dagar åt att diskutera visionen. Den 22 februari har vi vårt stora strategimöte där chefer och ledare för utbildning, forskning och stödverksamheten samlas för att fortsätta arbetet. Under året kommer det också att anordnas workshops och möten på universitetsnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå samt kårinitierade aktiviteter för att ge alla anställda och studenter möjlighet att delta i visionsarbetet och bidra med sina unika kunskaper och erfarenheter. På denna sida kan ni följa visionsarbetet och där finns både handlingsplaner och underlag.

Hitta lösningar

2019 kommer också att vara ett påfrestande år för många av oss. Lokalsituationen i Luleå har ytterligare förvärrats. Det står klart att hela D-huset måste evakueras och att det finns problem i F-huset. Det betyder att vi alla måste hjälpas åt för att hitta lösningar och vara villiga att kompromissa. En del personer och institutioner har arbetat i provisoriska lokaler i flera år medan andra ganska nyligen fått information om att de måste flytta. Vi försöker på bästa sätt hitta lösningar som minimerar de negativa konsekvenserna från ett helhetsperspektiv, och som innebär att ämnen får sitta tillsammans och personer inte måste flytta runt flera gånger. Vi vet att hur vi än gör kommer flera av er att vara besvikna och kanske även arga. Jag har förståelse för det och kan bara säga att vi i ledningen kommer att göra allt i vår makt för att hantera de bygg- och konstruktionsrelaterade felaktigheter och misstag som vi nu ser konsekvenserna av.

Vi har en kontinuerlig kommunikation med utbildningsdepartementet angående vår lokalsituation så att de vet vad som händer. Akademiska hus är angelägna om att tillsammans med oss hitta snabba och bra lösningar på lokalsituationen på både kort och lång sikt. Vi har en ny paviljong på plats redan nu och till hösten kommer ytterligare en paviljong vara klar för inflyttning. Parallellt med detta arbetar Akademiska hus vidare med experimentstaden och med planerna på ett helt nytt hus. På denna sida informerar vi kontinuerligt vad som sker och vad som planeras.

Öppen och ärlig kommunikation

Under våren kan vi också se fram emot universitetets utomhusprojekt i Luleå som Akademiska hus finansierar med 50 miljoner kronor och som redan har påbörjats. Nu kan vi njuta av olika ljusinstallationer vid B-huset och till våren tinar vår spanska trätrappa vid E-huset fram som jag tror kommer att locka många studenter och lärare när solen börjar värma. Men de stora projekten för att skapa en attraktiv ingång till universitetet har ännu inte påbörjats.

Jag hoppas att 2019 blir ett år som karaktäriseras av öppen och ärlig kommunikation samt tillit och respekt för varandra. Om vi lyckas med det så kommer vi att ta oss igenom året med fokus på visionsarbetet och med förtröstan om att lokalsituationen kommer att vara bättre 2020. Det gör att vi kan börja blicka framåt med ny vision, nya lokaler och en utemiljö som vi kan vara stolt över.

Birgitta

Taggar