Hoppa till innehållet

Överenskommelse med Akademiska Hus klar

Publicerad: 19 februari 2021

Ett slut och en ny början – universitetet och Akademiska Hus är överens om ersättningen för de gångna åren.

2021 är inte bara ett 50-årsjubileumsår, det är också det år då vi tillsammans med Akademiska Hus gör bokslut för de mångåriga problem vi haft med våra byggnader och nu börjar titta framåt istället för bakåt.

Mycket har hänt under de gånga åren och många viktiga åtgärder har genomförts kopplade till campus Luleå. En viktig händelse är när vi under 2019 drev igenom att en grundlig besiktning av alla fastigheter vi hyr av Akademiska Hus skulle genomföras. Det gav oss för första gången en helhetsbild över tillståndet på våra lokaler och en viktig grund för våra argument och krav på åtgärder och ersättning.

Förhandlingarna som skedde efter att taket på biblioteket rasade in – som resulterade i att planerade hyreshöjningar avstyrdes och att en omfattande restaurering av universitetets utemiljö på ungefär 100 miljoner kom på plats – har också varit viktiga för universitetet.

Underlättat diskussioner

En väldigt värdefull arbetsinsats som jag vill uppmärksamma är den tid och energi som alla berörda medarbetare och studenter vid universitetet har bidragit med genom att rapportera fel och arbetsrelaterad ohälsa, inte bara en gång utan återkommande när de upplevt problem. Stort tack för ert arbete. Denna statistik har underlättat våra diskussioner med hyresvärden eftersom den har visat på negativa konsekvenser utöver kostnader direkt kopplade till att flytta mellan olika hus och lokaler.

Stort tack också till alla medarbetare som jobbar med vår inre och yttre miljö och med att säkerställa att vi, trots alla utmaningar genom åren, har haft ersättningslokaler och kunnat bedriva vår verksamhet. Vår arbetsplats och arbetssituation har inte alltid varit optimal, men vår personal har genom stort engagemang och hårt arbete gjort det bästa möjliga i en svår situation och säkerställt att vi har levererat utbildning och forskning av hög kvalitet.
Slutligen vill jag särskilt tacka vår universitetsdirektör Veronika Sundström och vår chef för Fastighet och service Fredrik Edfast som har ansvarat för och drivit förhandlingarna med Akademiska Hus framåt på ett enastående sätt.

Tillsammans och med gemensamma krafter har vi lyckats förhandla fram ett avtal och en ersättning som är unik i sitt slag. Vi har idag undertecknat ett avtal som sammanlagt ger oss 200 miljoner i ersättning för direkta merkostnader, men också för andra problem och svårigheter som våra lokalproblem resulterat i på senare år. Avtalet omfattar tiden fram till 31 december 2020 och ersättningen kommer främst att användas för att balansera hyreshöjningarna för vårt nya hus under de första åren efter inflyttning.

Viktig pusselbit

Det mål som vi ser fram emot är ett nytt hus på campus i Luleå, som tar oss in i framtiden och ger oss ännu bättre förutsättningar att bedriva forskning, utbildning och samverkan av yppersta världsklass. Deltakvarteret kommer vara en viktig pusselbit för oss att nå vår vision år 2030 och det ska bli en fantastiskt spännande resa, tycker jag!

Tack igen till er alla. Det är med gemensamma krafter vi har kommit så här långt och det är med gemensamma krafter som vi måste fortsätta arbetet med att säkra funktionella och hållbara lokaler och utomhusmiljöer för universitetet över tid.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar