Hoppa till innehållet

Pandemin ökar behovet av utbildning

Publicerad: 4 juni 2020

Förra veckan diskuterades ett antal frågor, flertalet relaterade till nuvarande coronasituation, med statsrådet Matilda Ernkrans. Hon underströk att universitet och högskolor har ett stort och viktigt ansvar för kompetensförsörjningen och att fokus kommer att ligga på utbildning under rådande situation.

Två dagar innan vi fick besked från regeringen att kravet på distansutbildning lyfts, deltog statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans vid Huvudmannarådets rektorsmöte. Huvudmannarådet är kopplat till Wallenbergstiftelserna och består av tolv rektorer och fem representanter från de vetenskapliga akademierna som ses en gång per år. Förutom detta möte ses rektorerna några gånger per år i enskilda möten.

Förra veckan diskuterades ett antal frågor, flertalet relaterade till nuvarande coronasituation. Matilda Ernkrans poängterade att vi kommer att tvingas leva med corona under en lång tid och att situationen är långt ifrån över. 
Hon underströk också att universitet och högskolor har ett stort och viktigt ansvar för kompetensförsörjningen och att fokus kommer att ligga på utbildning under rådande situation. Hon sa även att det är viktigt att vi kan hantera forskningsanknytning till utbildning även med den ökning av utbildningsplatser som sker.

Förutom de utbildningsplatser som redan delas sker just nu en dialog om hur fördelningen av nya permanenta platser inom bristyrkesutbildningar, livslångt lärande och korta kurser. Syftet med satsningen är att ökade möjligheten till utbildning för personer som på grund av rådande arbetsmarknadssituation nu söker sig till utbildning.

Hur påverkas forskningsfinansieringen?

När det kommer till forskning var budskapet att forskningsstiftelser med kapital från löntagarfonderna inte ska påverkas negativ. Hon sa dock ingenting om de forskningsfinansierade myndigheter (Vetenskapsrådet, Formas, Fas och Vinnova), men konstaterade däremot att svensk forskning är beroende av privata finansiärer och att flera av dessa med stor sannolikhet inte kommer att kunna avsätta samma nivå av finansiering som tidigare år. Slutligen sa hon att Sverige kommer att behöva kick-starta samhället efter corona och då är det vanligt att använda sig av forskning och innovation, och att det inte är omöjligt att regeringen kommer att göra så även denna gång. 

Regeringen kommer att fortsätta att satsa på de utmaningar som coronapandemin resulterar i, men de kommer också att arbeta med de identifierade utmaningar som regeringen tidigare aviserat om. Ett sådant område är forskningsinfrastruktur och hur de ska finansieras. Forskningsinfrastruktur är ett prioriterat område av regeringen och de behöver hitta vägar fram så att de kan ta ansvar för befintliga anläggningar i framtiden, men också nya satsningar. Matilda Ernkrans sa även att det är synd att utredningen, som leds av Tobias Krantz, inte kommer att bli klar före forskningspropositionen och att de kommer att invänta utredningen innan de tar några större beslut. 

När det kommer till forskningspropositionen kunde hon inte säga någonting ännu utan här får vi vänta tills den blir offentlig. Det betyder att vi inte fick några svar eller signaler på vad som kommer att hända med de strategiska forskningsområdena. Vi hoppas naturligtvis att de blir en del av forskningsanslaget.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar