Hoppa till innehållet

Pandemin påverkar forskningsfinansieringen

Publicerad: 22 september 2020

Som en konsekvens av coronapandemin signalerade vissa forskningsfinansiärer redan i våras att deras forskningsbudget för 2020 och de närmsta åren med stor sannolikhet kommer att vara mindre än normalt.

En anledning är att budgetarna är beroende av aktieutdelningar, och eftersom de flesta företag har skjutit upp sina utdelningar blir det mindre pengar till forskning, vilket olika privata stiftelser har aviserat.
Nu informerar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, att även de kommer att minska sin forskningsbudget de kommande åren. 
 
För att balansera detta har regeringen signalerat att de kommer att öka sina anslag till lärosätenas forskning, vilket också framkommer i den information de släppt kopplat till budgeten  och forskningsproppen.
Det är viktigt att vi som lärosäte analyserar vilka konsekvenser detta kommer att få för vår del.
 
Det har varit ytterligare turer kring högskoleprovet. Det kommer att hållas den 25 oktober, om än i begränsad form (till exempel kan bara personer som inte har giltiga provresultat sedan tidigare anmäla sig).
Vi på Luleå tekniska universitet ska genomföra provet för 500 personer, på fem olika orter. Min bedömning är att vi har förutsättningar att klara detta. Det känns bra att det nu finns ett beslut så att de personer som planerar att skriva provet vet vad som gäller – även om det så klart finns en risk för att de som inte hinner anmäla sig blir besvikna.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

 

Toppbild rektors blogg

Taggar