Hoppa till innehållet
allbright

Rektors blogg: Angelägen granskning av andel kvinnliga professorer

Publicerad: 9 april 2019

Debatten om andelen kvinnliga professorer vid svenska och utländska lärosäten är inte en ny, men det faktum att detta ämne fortfarande skapar rubriker är en indikation på att vi inte lyckats speciellt bra med att förändra obalansen.

Flera medier har under veckan rapporterat om den granskning stiftelsen Allbright genomfört, och som visar att det är lika svårt för en kvinna att bli professor som börs-vd i Sverige. Endast 28 procent av alla professorer i Sverige 2018 var kvinnor. Chalmers låg i botten med 14 procent medan Göteborgs universitet toppade listan med 33 procent. Själva låg vi på 26 procent.

Argument som att det inte finns tillräckligt många kvinnor inom olika ämnesområden håller inte eftersom vi ser samma trend även inom områden som är kvinnodominerade på grund- och avancerad nivå. Enligt granskningen är kvinnor i majoritet på de flesta ekonomiinstitutioner, men av olika anledningar minskar andelen kvinnor för varje karriärsteg. När det kommer till doktorander är 44 procent kvinnor, bland lektorerna är siffran nere på 34 procent och bland professorerna är det bara 18 procent av kvinnorna kvar.

Luleå tekniska universitet fick sin första kvinnliga professor 1998 och i dag, drygt 20 år senare, har vi 40 kvinnliga professorer och 13 gäst- och adjungerade professorer. Vi ser dock att så fort vi gör avsteg från tydliga riktlinjer och processer verkar vi återfalla i gammalt beteende. Gäst- och adjungerade professorer handplockas oftast och följer därför inte den strikta processen med öppna sökförfaranden och ämnesexperter som granskar och bedömer alla efter meriter, vilket är standard vid vanliga professorstillsättningar. Andelen kvinnliga professorer i denna kategori ligger också så lågt som 15 procent.

Långsiktigt och målmedvetet arbete

Jämställdhet och jämställhetsarbete är något som vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med. Bara de senaste åren har vi kompletterat vår rekryteringsprocess med så kallade jämställdhetshållplatser som påminner rekryteringsgruppen och anställningsnämnden om vad de ska tänka på för att bemöta och bedöma alla kandidater efter samma kriterier oavsett kön. Vi har infört jämställdhetsmoment i alla våra ledarskapsutbildningar för att våra framtida chefer och ledare ska förstå bakomliggande orsaker till att vi bedömer och behandlar män och kvinnor olika samt lära sig hur de kan identifiera bristande jämställhet i olika situationer. Vi har också beslutat att alla våra utbildningsprogram ska innehålla examinerande moment av jämställdhet som är kopplade till den specifika utbildning de läser och de yrkesrelaterade situationer de kommer att möta i sitt arbete.

I slutänden handlar jämställdhet om alla människors lika värde och att alla människor, oavsett kön, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Vi ska vara stolta över det vi har åstadkommit, men inte nöjda. Vi har fortfarande en lång resa framför oss innan vi är i mål.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Taggar