Hoppa till innehållet

Rektors blogg: Undervisning på plats möjlig från och med i höst

Publicerad: 29 maj 2020

Regeringen har i dag 29 maj informerat om att universitets och högskolors ordinarie verksamhet kan återgå till ett mer normalt läge till hösten och att kravet på distansundervisning lyfts.

Det betyder att vi nu kan planera för en studiestart och campusundervisning under läsperiod 1 (lp1) som självklart strikt följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer. Regeringen är väldigt tydlig med att Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer fortsatt gäller och ska följas. Det betyder att förbudet mot öppna sammankomster för fler än 50 personer fortfarande måste beaktas, att vi ska hålla avstånd, stanna hemma vid minsta tecknen på sjukdom och tvätta händerna noga och ofta.

Vi är många som har väntat på besked från regeringen och det är därför väldigt glädjande att vi nu vet vad som gäller inför hösten, och att beslutet ligger i linje med de antaganden och beslut vi redan tagit. Det betyder att tidigare information om att om att vår studiestart och lp1 är planerad för en blandform av fysiska och digitala aktiviteter gäller. Våra studenter som går en campusförlagd utbildning bör alltså vara beredda på att infinna sig på plats när höstterminen startar. Detsamma gäller beslutet att anställda förväntas vara tillbaka på jobbet från och med 15 augusti.

Utmaningar för internationella studenter

När det gäller internationella studenter har coronapandemin fört med sig stora utmaningar  både för dem som redan befinner sig i Sverige, men också för nyantagna studenter som blivit antagna och planerar att börja studera i Sverige i höst. En anledning är att Migrationsverkets praxis kräver fysisk närvaro (campusstudier) för att utländska studenter ska beviljas uppehållstillstånd. Beskedet från Folkhälsomyndigheten är därför väldigt viktig för att våra utländska studenter ska kunna komma till Sverige och studera som planerat.

Vi måste dock fortfarande vara förberedda på att fort kunna ställa om till digitalt arbete och studier hemifrån om läget skulle försämras och nya direktiv skulle komma från Folkhälsomyndigheten. Det är också viktigt att komma ihåg att stor försiktighet ska råda.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Taggar