Hoppa till innehållet
lokalbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rektors blogg: Våra lokaler – nuläget och inför framtiden

Publicerad: 11 juni 2019

Det första man ser och upplever när man kommer till ett lärosäte är byggnaderna, deras ut- och insida, samt den omkringliggande miljön. Det betyder att de fastigheter vi hyr och som inrymmer våra arbetsplatser, fysiska mötesplatser, lärandemiljöer och mötesrum tillsammans med hela vårt campusområde på många sätt och vis blir en spegling över vilket lärosäte vi är och vill vara.

För alla oss som arbetar och studerar vid universitetet är husen och utemiljön mycket mer än så, de är den plats där vi tillbringar stora delar av vår vakna tid och en plats som ska framkalla känslor av inspiration, funktionalitet, trygghet och gemenskap.

Att både utomhusmiljön och inomhusmiljön underhålls regelbundet, lever upp till lagställda krav på arbetsmiljö och inte är skadliga att vistas i borde inte behövas nämnas. Det borde vara en självklarhet. När dessa grundläggande kriterier brister skapar det stor frustration, personligt lidande och betydande skada på både verksamhetens kvalitet och varumärke.     

Vi kan dock inte ändra det som har varit och det finns inget sätt att fullt ut gengälda de personer som under väldigt lång tid har fått utstå konsekvenserna av att vistas i undermåliga lokaler och arbeta i temporära byggnader. Det vi kan göra är att erkänna historien och dess följdverkningar. Vi gör det genom att ekonomiskt ersätta de två institutioner som har påverkats mest av lokalproblemen (KKL och HLV), lova att vi i ledande positioner gör allt vi kan för att minimera de negativa konsekvenserna och säkerställa att åtgärder vidas för att något likande inte ska kunna hända i framtiden, samt bjuda in till ett dialogmöte under hösten där KKL och HLV har möjlighet att träffa högsta ledningen för både universitetet och Akademiska hus och därigenom sätta punkt för den tid som varit till och med 2018.

Studenternas hus och nya lägenheter

Avslut är betydelsefulla för att kunna gå vidare och börja titta framåt och det är viktigt att vi hittar glädje och samlar kraft för vårt visionsarbete även om vi fortfarande kommer att ha några jobbiga år framför oss. Det kommande året har vi också mycket att glädjas över som framför allt kommer att förbättra den studiesociala miljön. Lagom till terminsstarten nu i höst kommer Studenternas hus, Lilla D mittemot Teknikens Hus, att invigas. Årsskiftet 2019/2020 är 200 nya studentlägenheter mitt på universitetsområdet i Luleå inflyttningsklara och i början av nästa år är den stora ombyggnationen av vårt bibliotek äntligen klar, ett modernt bibliotek med över 500 studieplatser.

Vi jobbar intensivt med att planera för ett nytt hus som ska byggas i Luleå och där behöver vi våga utmana oss när det gäller att visualisera hur framtidens lokaler för utbildning, forskning och samverkan kan utformas för att stödja en verksamhet som är nydanande, banbrytande och gränsöverskridande och därmed bidrar positivt till att förverkliga Vision 2030.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Taggar