Hoppa till innehållet

Statsrådsbesök med diskussioner om Ukraina

Publicerad: 25 mars 2022

Tidigare i veckan hade vi besök av utbildningsminister Anna Ekström och några av hennes medarbetare.

Hon var speciellt intresserad av att höra om vårt bidrag till den gröna samhällsomställningen i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Skellefteå. Hon ville också se universitetsområdet och några av våra labbmiljöer och var väldigt imponerad av både Depict och vårt robotik-lab. Trots att hon bara har haft ansvar för högre utbildning, forskning och rymd i några månader visar hon på stor kunskap och förståelse för akademin och vår verksamhet.

Vi diskuterade även Rysslands invasion av Ukraina och de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser detta kommer att få ur ett internationellt och nationellt perspektiv, men även för oss som universitet.

Avbryter samarbeten

Som jag skrev om i mitt senaste blogginlägg så är regeringen tydlig med att alla svenska lärosäten ska avbryta sina samarbeten med statliga universitet och institutioner i Ryssland och Belarus. Det betyder alla forskningsprojekt, oavsett finansiering, men också aktiviteter som sampublicering, gästföreläsningar och gemensam handledning av doktorander. Kort sagt alla aktiviteter som sker i tjänsten.

När det gäller våra externt finansierade projekt har de flesta finansiärer tagit sitt ansvar och själva pausat projekten eller stängt av deltagare från Ryssland och Belarus. För de få projekt där finansiären inte tydliggjort sitt ställningstagande kommer vi att uppmana den koordinerande parten att ta på sig denna uppgift.

För att snabbt kunna hantera frågor som kommer upp har vi tillsatt en samordningsgrupp som leds av mig som rektor. Så fort ny information kommer eller nya riktlinjer och beslut tas kommer vi att kommunicera detta via vår Ukrainasida på webben. Vi uppmanar därför alla anställda och studenter att besöka denna sida med regelbundenhet.

Det vi främst arbetar med nu är att förbereda oss för att på ett bra och snabbt sätt kunna ta emot lärare och forskare från Ukraina genom etablerade nätverk och avtal som Scholars at Risk (SAR) och genom tjänster som gästforskare och lärare. Även om vi alla hoppas att kriget tar slut omgående så måste vi ha ett långsiktigt perspektiv, risken är tyvärr stor att detta blir en utdragen konflikt.

För att kunna ta emot studenter från Ukraina och erbjuda dem möjlighet att ta del av våra campuskurser måste vi lösa försäkringsfrågan. Det är bara personer som är anställda eller registrerade som studenter som täcks av våra statliga försäkringar. Vi tog upp denna viktiga fråga med Anna Ekström och hon lovade att så fort som möjligt undersöka om Kammarkollegiet kan utöka sina försäkringar till oss eller ge oss tillåtelse att ta privata försäkringar så att vi kan välkomna personer från Ukraina och erbjuda dem möjlighet att delta i våra utbildningsaktiviteter.

Avsatt medel för arbete eller stipendier

För att bidra till den ukrainska akademins överlevnad och göra det möjligt för lärare/forskare att hålla kontakt med kollegor och sina ämnen under sin tid på flykt så har vi avsatt fem miljoner kronor på universitetsnivå för att erbjuda personer som kommer till oss arbete eller stipendier. Vi förväntar oss att institutionerna också avsätter medel så att vi tillsammans delar på dessa kostnader.

Flera forskningsfinansiärer har också utlyst finansiering för att ukrainska forskare ska kunna söka medel och få stöd om de söker anställning i Sverige. Man ska ha klart för sig att den dagersättning som alla asylsökande, inkl de från Ukraina, erbjuds är mycket låg, ungefär 1900 kronor/månad. Däremot får de tillstånd att arbeta vilket vi hoppas att många kommer få möjlighet att göra.

Som jag kommunicerat tidigare i olika sammanhang har vi flera anställda från Ryssland vid universitet. De är viktiga medarbetare och chefer och vi tar för givet att alla personer som arbetar på universitetet respekteras och har bra arbetsvillkor samt att vi ger stöd till alla medarbetare respektive studenter som känner oro utifrån kriget i Ukraina. Jag uppmanar därför alla att visa extra omtanke till andra medarbetare och studenter.

Slutligen påminner jag er igen att hålla er uppdaterade på vår egen informationssida, där ny information kontinuerligt läggs ut.  
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, har också en bra sammanställning av vanliga frågor och svar. 

Hälsningar,
Birgitta

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Universitetets information om invasionen av Ukraina

Taggar