Hoppa till innehållet

Stor satsning på vår forskningsinfrastruktur

Publicerad: 29 mars 2021

Vikten av forskningsinfrastruktur och laborativa miljöer har ökat med åren och är avgörande för att vi som lärosäte ska kunna bedriva framstående forskning och utbildning av hög kvalitet. För att säkerställa tillgång till viktig utrustning har universitet i ett antal år avsatt ungefär tio miljoner kronor årligen i strategiska medel i två labbfonder, en för forskning och en för utbildning.

Vi lyfter också fram högkvalitativ infrastruktur som en av sex huvudstrategier i vår vision. Argumenten är att unika laborativa miljöer för utbildning och forskning skapar attraktivitet och synlighet för vårt lärosäte, ökar möjligheterna till samarbete och samverkan med viktiga externa aktörer och främjar lärande.

Det är därför roligt att kunna berätta att universitetet tillsammans med Kempestiftelserna nu gör en gemensam storsatsning på forskningsinfrastruktur på drygt 27 miljoner kronor.
Den utrustning som beviljats medel inkluderar alla institutioner – även om de tekniktunga institutionerna är mer välrepresenterade – och är viktig för att utforska nya forskningsområden likväl som att driva befintlig forskning framåt.

Avancerad mätutrustning

Satsningen inkluderar exempelvis flera avancerade mätutrustningar för analyser av olika ämnen, ny brandprovningsutrustning, utrustning för flödesmätningar i verkliga miljöer och en mänsklig robot. Det sker också en förstärkning av skogs- och träforskningen genom ett mobilt laboratorium och ett nytt SEM/TEM-mikroskop. Även medel för skidglidtestning beviljas till det nya forskningscentret för olympisk idrott.

Satsningen är extra viktig eftersom de senaste årens budgetpropositioner har fokuserat på stora nationella infrastrukturer och anläggningar som exempelvis European Spallation Source (ESS) och Max IV, och därmed skapat ett tomrum vad gäller externt finansierad utrustning i mellanklass (10-50 miljoner). Vi ser samma tendens i vår nuvarande forsknings- och innovationsproposition: ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar