Hoppa till innehållet

Välkomna tillbaka efter semestern!

Publicerad: 17 augusti 2020

Hoppas ni har haft en skön ledighet med chans till avkoppling, även om sommaren säkert varit annorlunda på många sätt i dessa corona-tider.

Vi har glädjande nog rekordmånga studenter antagna till höstens utbildningar. 3112 är antagna till höstens nybörjarprogram, en ökning med 433 studenter jämfört med förra året. Fantastiskt! Vi ska göra allt för att dessa nya studenter ska känna sig välkomna hos oss, men självklart med största respekt för covid-19. Därför blir höstens studiestart också annorlunda jämfört med tidigare år.

Universitetet har sedan i våras arbetat med att göra alla välkomsttal, information och studieförberedande föreläsningar digitala. Även registreringen är helt digital denna höst för att undvika folksamling vid Servicepoint i B-huset. Välkomstperioden är också nedkortad till 3 dagar mot 10 dagar i vanliga fall, med förordad föranmälan för att studentkårerna och phösarna ska kunna dela in studenterna i mindre grupper och undvika stora folksamlingar. Det kommer att vara fokus på klassrumsgemenskap.

Viktigt utvärdera konsekvenser av pandemin

Det är tydligt att covid-19 även fortsättningsvis kommer att påverka våra liv, studier och arbeten. Som det ser ut i dagsläget får vi räkna med tydliga restriktioner året ut och kanske även längre än så. Det gör det än viktigare att vi utvärderar både positiva och negativa konsekvenser av pandemin och dess effekter på vår verksamhet. Vi behöver dra lärdomar av de förändringar vi genomfört under våren för att kunna göra justeringar och förbättringar kopplade till höstens aktiviteter. Vi behöver även analysera vilka aktiviteter som vi skjutit upp, med förhoppningen om att de skulle kunna återupptas och genomföras under hösten. Vilka av dessa kan flyttas fram än en gång och vilka måste vi genomföra på nya sätt.

När det gäller distansutbildning är former för rättsäker examination prioriterad. När det gäller distansarbete och distansstudier behöver vi säkerställa god fysisk och psykisk hälsa hos våra anställda och studenter, samt ett ledarskap och medarbetarskap anpassat till rådande situation. Vi måste också se över hur vi bibehåller och förstärker internationella samarbeten och hur vi genomför viktiga konferenser och forskningsprojekt som av olika anledningar har varit svåra att fullfölja utifrån givna rekommendationer. Dessutom måste vi förbereda oss för ett ökat intresse för studier och kompetensutveckling och en eventuell minskning när det gäller forskningsfinansiering.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har också fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna av pandemin, och av de beslut och insatser som vidtagits som en följd av denna. Detta inkluderar både övergång till distansundervisning och högskolans utbyggnad. Uppdraget, som ska ske i samverkan med universitet och högskolor, fokuserar på frågor om kvalitet, rättssäkerhet och dimensionering och sträcker sig från hösten 2020 fram till slutet av 2022, se: Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin

Förra veckan informerade även UHR och regeringen om att höstens högskoleprov ställs in eftersom de bedömer att risken för ökad smittspridning är för stor då provet omfattar ungefär 100.000 personer. Alla 21 provanordnare, varav Luleå tekniska universitet är en, har också signalerat att vi ser stora utmaningar med att kunna genomföra ett corona-anpassat prov, se: Höstens högskoleprov bör inte genomföras

I början av nästa vecka har rektors strategiska råd sitt uppstartsmöte där vi går igenom viktiga aktiviteter inför höstterminen och kommande år. Lokaler är en stående punkt på vår agenda och inkluderar både befintliga lokaler och vårt nya hus, Deltakvarteret. Erfarenheter, lärdomar och framtidsscenarios kopplat till corona är en annan viktig punkt tillsammans med kvalitetsarbetet och strategiska frågor och inspel från rektor, prefekter och dekaner.

Era inspel vad gäller coronastrategier och lärdomar är viktiga och jag hoppas att ni förmedlar era förslag och tankar till ämnesföreträdare, avdelningschef och prefekt så att vi kan inkludera dem i vårt arbete.

Jag hoppas på en lärorik och inspirerande höst tillsammans med er även om vi har en pandemi att ta hänsyn till. Det är tyvärr så verkligheten ser ut för universitet runt om i världen nu. 

Roligt att ha er tillbaka!

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar