Hoppa till innehållet

Vi är i centrum för den globala samhällsomvandlingen

Publicerad: 15 april 2021

Det är mycket som händer i våra två regioner Norrbotten och Västerbotten. Det går fort och är både roligt och utmanande.

Det är roligt att vara i centrum för en global samhällsomvandling och veta att den forskning och utbildning som vi bidrar med är viktig för att denna omvandling ska lyckas. Det är också utmanande eftersom det ställer höga krav på oss. Om vi inte hinner, orkar eller klarar av att prestera och leverera så kommer andra aktörer att ta vår plats, eller i värsta fall så kommer de satsningar och etableringar som vi är så stolta över ha sämre möjligheter att lyckas.

Snabb utvecklingstakt

Relevansen i vår vision för 2030 blir tydligare och tydligare; ”Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta”.

Att utvecklingstakten är snabb är tydlig. I fredags hade jag möte med Peter Carlsson, Northvolt, Pia Sandvik, RISE, Kristina Sundin Jonsson och Lorents Burman, Skellefteå kommun, för att diskutera hur vi går vidare med vår gemensamma satsning inom Artic Center for Energy Transformation (ACET). Vi kom in på utmaningen med att rekrytera studenter till våra kemirelaterade utbildningar och vad vi kunde göra åt detta. Vi beslutade att göra en snabb insats i form av en film med Peter Carlsson som skulle spridas via vår webb och sociala medier. I måndags var filmen klar och publicerad.

Förutom mötet angående ACET, hade vi också ett högnivåmöte med LKAB i fredags. Vid mötet pratade vi om våra gemensamma forskningsprojekt och hur vi tillsammans kan jobba vidare med de stora utmaningar som LKAB står inför och som kommer att revolutionera gruvindustrin men även skapa nya biprodukter. Den nya ingenjörsutbildningen som vi utvecklar tillsammans var också en punkt på agendan, likväl som hur vi på bästa sätt attraherar studenter till utbildning och sedan säkerställer att en stor andel väljer att jobba och bo i regionen efter examen.

Möten med forskare

Förra veckan hade vi också ett möte med Maria Persson Gulda från H2 Green Steel, där hon hade möjlighet att träffa flera olika forskare från olika ämnesområden. Det var ett otroligt lyckat och positivt möte som resulterade i ett antal nya möten mellan Maria och enskilda forskare. Även här var det tydligt att det handlar om korta ledtider, det som för H2 Green Steel ansågs ligga lite längre fram tiden visade sig röra sig om 3-4 veckor, områden som de jobbade med just nu resulterade i nya möten redan samma dag.

Jag tror att många av oss hade hoppats att tempot detta år skulle vara lite lugnare då 2020 var ett tufft år för många. Men i alla möten och diskussioner jag har med företag och kommuner är det tydligt att vi inte kan styra tempot, vi kan bara beslutas oss för om vi vill delta eller kliva åt sidan och lämna plats för någon annan. Jag hoppas att vi alla hittar den energi som krävs för att stiga fram och ta plats.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar