Universitetsstyrelsen

Publicerad: 26 februari 2016

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm.

Styrelsen består av 15 ledamöter. Åtta ledamöter företräder allmänna intressen och är utsedda av regeringen. Tre av ledamöterna väljs av lärarna vid universitetet och tre av studentkårerna. Rektor ingår också i universitetsstyrelsen.

Ledamöter utsedda av regeringen

Eva Nordmark
Eva Nordmark, ordförande
Ordförande TCO

Eva Nordmark är TCOs ordförande sedan maj 2011. Dessförinnan var hon ordförande för SKTF i drygt sex år. Hon har också varit verksamhetschef för SKTF-centret i Luleå samtidigt som hon var ordförande för TCO-rådet i Norrbotten

Jan-Ove Östensen
Jan-Ove Östensen
VD Volvo Technology

Jan-Ove Östensen är VD vid Volvo Technology. 1989 tog han civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet där han sedan direkt fortsatte sin karriär som doktorand vid avdelningen för maskinelement. Efter sin disputation rekryterades Jan-Ove till Volvo.
 

Mikael Ramström
Mikael Ramström
Direktör – Externa Samarbeten, Atlas Copco

Mikael Ramström är bland annat ansvarig för externa samarbeten vid Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. 1992 utexaminerades Mikael som civilingenjör elektronik vid Chalmers. Sedan dess har han arbetat både inom rymdindustri vid RUAG Space i Göteborg (fd. Saab Ericsson Space) och inom gruvindustri för Atlas Copco i Örebro. Sedan 2013 är Mikael medlem av högnivågruppen ’European Innovation Partnership on Raw Materials’ i Bryssel samt ordförande för EIT RawMaterials co-location nod i Luleå. Mikael är också medlem i styrelsen vid Nordic Rock Tech Centre  AB i Luleå.

Mikael Nyström
Mikael Nyström
VD Mobilaris

Ann Persson Grivas2
Ann Persson Grivas
Generaldirektör för Luftfartsverket

Åsa Sundqvist
Åsa Sundqvist
Direktör, LKAB

Åsa Sundqvist är verksam i LKAB sedan 2000 och har innehaft olika befattningar inom bl a FoU, projekt och produktion. Åsa är sedan januari 2015 direktör i LKAB med ansvar för Teknik- och processutveckling. Åsa har civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet samt teknologie licentiat och teknologie doktorsexamina i Vattenteknik. 

Birgitta Vallgårda
Birgitta Vallgårda
Professor, scenisk framställning, Lunds universitet

Birgitta Vallgårda är professor i scenframställning inom teaterhögskolan vid Lunds universitet. Tidigare har Birgitta bland annat tjänstgjort som pedagog vid flera nordiska teaterhögskolor. Birigitta har sina rötter i Persön utanför Luleå.

Markus Gustafsson
VD Prime

Birgitta bergvall-Kåreborn2
Birgitta Bergvall-Kåreborn
Rektor

Ledamöter valda av lärarna vid LTU

Maria Viklander
Maria Viklander
Professor, ämnesföreträdare

Jan Berg
Jan Berg
Professor, biträdande

Wolfgang Birk
Wolfgang Birk
Professor

Ledamöter valda av studentkårerna


Elsa Stark
Kårordförande för Teknologkåren

Joakim
Joakim Jakobsson
Kårordförande för Luleå studentkår

Martin Karlsson
Martin Karlsson
Ordförande för doktorandsektionen

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Lars Frisk
Lars Frisk
Ordförande för ST

Daina Dagis
Daina Dagis
Ordförande för SACO

Annica Nilsson
Annica Nilsson
Ordförande för SEKO

Erik Höglund
Erik Höglund
Professor, prorektor

Staffan Sarbäck
Staffan Sarbäck 
Universitetsdirektör

Maria Åberg Andersson
Maria Åberg Andersson 
Sekreterare