Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm.

Ledamöter utsedda av regeringen

$!userInfo.givenName Jan-Ove Östensen, ordförande

Jan-Ove Östensen, ordförande, Vice President, Vehicle Automation, Volvo Group Trucks Technology

$!userInfo.givenName Mikael Ramström

Mikael Ramström, Vice President – Product Portfolio Automation & Interoperability, Epiroc

$!userInfo.givenName Mikael Nyström

Mikael Nyström, VD Mobilaris

$!userInfo.givenName Ann Persson Grivas

Ann Persson Grivas, Generaldirektör för Luftfartsverket

$!userInfo.givenName Åsa Sundqvist

Åsa Sundqvist, Direktör, LKAB

$!userInfo.givenName Birgitta Vallgårda

Birgitta Vallgårda, Professor, scenisk framställning, Lunds universitet

Markus Gustafsson, Senior rådgivare Prime

$!userInfo.givenName Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor

Telefon: 0920-491605
E-post: rektor@ltu.se

Ledamöter valda av lärarna vid LTU

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Berg

Jan Berg, Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se
Organisation: Ljudteknik, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Wolfgang Birk

Wolfgang Birk, Professor

Telefon: 0920-491965
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Ledamöter valda av studentkårerna

Kårordförande för Teknologkåren

Oscar Eriksson, Kårordförande

Organisation: LS, Teknologkåren

Kårordförande för Luleå studentkår

Ordförande för doktorandsektionen

Maria Rodiouchkina

Maria Rodiouchkina, Doktorand

Telefon: 0920-491395
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Ordförande för ST

Lars Frisk

Lars Frisk, Forskningsingenjör

Telefon: 0920-491792
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ordförande för SACO

Christer Gardelli, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-491809
Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Ordförande för SEKO

Övriga - närvaro- och yttranderätt

$!userInfo.givenName Pär Weihed

Pär Weihed, Prorektor, stf rektor

Telefon: 0920-493987
$!userInfo.givenName Cathrine Norberg

Cathrine Norberg, Prorektor

Telefon: 0920-492189
Veronika Sundström

Veronika Sundström, Universitetsdirektör

Telefon: 0920-491035
Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd

Sekreterare

Maria Åberg-Andersson

Maria Åberg-Andersson, Handläggare, Rektors sekreterare

Telefon: 0920-491605
Organisation: Stab, Verksamhetsstöd