Hoppa till innehållet

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm.

Regeringen har den 23 april 2020 förordnat ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Luleå tekniska universitet för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Ledamöter utsedda av regeringen

$!userInfo.givenName Eva Hamilton, ordförande

Eva Hamilton, ordförande, Senior rådgivare

$!userInfo.givenName Ann Persson Grivas

Ann Persson Grivas, Generaldirektör för Luftfartsverket

$!userInfo.givenName Markus Gustafsson

Markus Gustafsson, Senior rådgivare Prime

$!userInfo.givenName Mikael Nyström

Mikael Nyström, VD Mobilaris

$!userInfo.givenName Mikael Ramström

Mikael Ramström, Vice President – Product Portfolio Automation & Interoperability, Epiroc

$!userInfo.givenName Pontus de Laval

Pontus de Laval, Teknikdirektör Saab

$!userInfo.givenName Sara Bjärstorp

Sara Bjärstorp, prefekt Malmö universitet

$!userInfo.givenName Åsa Sundqvist

Åsa Sundqvist, Specialist, LKAB

$!userInfo.givenName Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor

Telefon: 0920-491605
E-post: rektor@ltu.se

Ledamöter valda av lärarna vid LTU

Kristina Ek, Biträdande professor

Telefon: 0920-492301
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Roland Larsson

Roland Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491325
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Uday Kumar

Uday Kumar, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-491826
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Ledamöter valda av studentkårerna

Kårordförande för Teknologkåren

Kårordförande för Luleå studentkår

Ordförande för doktorandsektionen

Gustav Grund Pihlgren

Gustav Grund Pihlgren, Doktorand

Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Ordförande för ST

Lars Frisk

Lars Frisk, Forskningsingenjör

Telefon: 0920-491792
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ordförande för SACO

Christer Gardelli,

Telefon: 0920-491809

Ordförande för SEKO

Övriga - närvaro- och yttranderätt

$!userInfo.givenName Pär Weihed

Pär Weihed, Prorektor, stf rektor

Telefon: 0920-493987
$!userInfo.givenName Cathrine Norberg

Cathrine Norberg, Prorektor

Telefon: 0920-492189
Veronika Sundström

Veronika Sundström, Universitetsdirektör

Telefon: 0920-491035
Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd
Clas Kröger

Clas Kröger, Internrevisionschef

Telefon: 0920-491328
Organisation: Universitetsledningen, Verksamhetsstöd

Sekreterare

Maria Åberg-Andersson

Maria Åberg-Andersson, Handläggare, Rektors sekreterare

Telefon: 0920-491605
Organisation: Stab, Verksamhetsstöd