Universitetsstyrelsen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm.

Styrelsen består av 15 ledamöter. Åtta ledamöter företräder allmänna intressen och är utsedda av regeringen. Tre av ledamöterna väljs av lärarna vid universitetet och tre av studentkårerna. Rektor ingår också i universitetsstyrelsen.

Ledamöter utsedda av regeringen

Eva Nordmark

Eva Nordmark, ordförande
Ordförande TCO

Eva Nordmark är TCOs ordförande sedan maj 2011. Dessförinnan var hon ordförande för SKTF i drygt sex år. Hon har också varit verksamhetschef för SKTF-centret i Luleå samtidigt som hon var ordförande för TCO-rådet i Norrbotten

Jan-Ove Östensen

Jan-Ove Östensen
VD Volvo Technology

Jan-Ove Östensen är VD vid Volvo Technology. 1989 tog han civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet där han sedan direkt fortsatte sin karriär som doktorand vid avdelningen för maskinelement. Efter sin disputation rekryterades Jan-Ove till Volvo.
 

Mikael Ramström

Mikael Ramström
Direktör – Externa Samarbeten, Atlas Copco

Mikael Ramström är bland annat ansvarig för externa samarbeten vid Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. 1992 utexaminerades Mikael som civilingenjör elektronik vid Chalmers. Sedan dess har han arbetat både inom rymdindustri vid RUAG Space i Göteborg (fd. Saab Ericsson Space) och inom gruvindustri för Atlas Copco i Örebro. Sedan 2013 är Mikael medlem av högnivågruppen ’European Innovation Partnership on Raw Materials’ i Bryssel samt ordförande för EIT RawMaterials co-location nod i Luleå. Mikael är också medlem i styrelsen vid Nordic Rock Tech Centre  AB i Luleå.

Mikael Nyström

Mikael Nyström
VD Mobilaris

Ann Persson Grivas

Ann Persson Grivas
Generaldirektör för Luftfartsverket

Åsa Sundqvist

Åsa Sundqvist
Direktör, LKAB

 
Åsa Sundqvist är verksam i LKAB sedan 2000 och har innehaft olika befattningar inom bl a FoU, projekt och produktion. Åsa är sedan januari 2015 direktör i LKAB med ansvar för Teknik- och processutveckling. Åsa har civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet samt teknologie licentiat och teknologie doktorsexamina i Vattenteknik. 
Birgitta Vallgårda

Birgitta Vallgårda
Professor, scenisk framställning, Lunds universitet

Birgitta Vallgårda är professor i scenframställning inom teaterhögskolan vid Lunds universitet. Tidigare har Birgitta bland annat tjänstgjort som pedagog vid flera nordiska teaterhögskolor. Birigitta har sina rötter i Persön utanför Luleå.

Johan Sterte,2014 10x15

Johan Sterte
Rektor, Luleå tekniska universitet

Johan Sterte är civilingenjör med examen från Chalmers.  Han är även professor i kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet där han också byggt upp civilingenjörsutbildningen i kemiteknik. En tid var han även prorektor vid universitetet. 2003 lämnade han Luleå och universitetet för att bli rektor vid Växjö universitet. Sex år senare återvände han till Luleå och då för att bli rektor för Luleå tekniska universitet.

Markus Gustafsson
VD Prime

Ledamöter valda av lärarna vid LTU

Maria Viklander

Maria Viklander
Professor, ämnesföreträdare

Jan Berg

Jan Berg
Professor, biträdande

Wolfgang Birk

Wolfgang Birk
Professor

Ledamöter valda av studentkårerna

Simon Persson

Simon Persson
Kårordförande för Teknologkåren

Carl Johan Granqvist

Carl Johan Granqvist
Kårordförande för Luleå studentkår

Elisabeth Häggquist

Elisabeth Häggquist
Ordförande för doktorandsektionen

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Lars Frisk

Lars Frisk
Ordförande för ST

Daina Dagis

Daina Dagis
Ordförande för SACO

Annica Nilsson

Annica Nilsson
Ordförande för SEKO

Staffan Sarbäck

Staffan Sarbäck
Universitetsdirektör

Erik Höglund

Erik Höglund
Professor, Prorektor, stf rektor

Birgitta Bergvall Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Professor, Prorektor

Maria Åberg Andersson

Maria Åberg Andersson
Sekreterare