Universtitetsstyrelsen
Övre raden fr vänster: Volfgang Birk, Maria Viklander, Jan Berg, Mikael Nyström, Mikael Ramström, Markus Gustafsson, Åsa Sundqvist, Erik Höglund, Birgitta Vallgårda, Lars Frisk, Ann Persson Grivas Nedre raden fr vänster: Martin Karlsson, Elsa Stark, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Eva Nordmark, Jan-Ove Östensen, Joakim Jakobsson Foto: Markus Marcetic Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm.

Ledamöter utsedda av regeringen

Eva Nordmark, ordförande
Ordförande TCO

Jan-Ove Östensen, vice ordförande
VD Volvo Technology

Mikael Ramström
Direktör – Externa Samarbeten, Atlas Copco

Mikael Nyström
VD Mobilaris

Ann Persson Grivas
Generaldirektör för Luftfartsverket

Åsa Sundqvist
Direktör, LKAB

Birgitta Vallgårda
Professor, scenisk framställning, Lunds universitet

Markus Gustafsson
VD Prime

 

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, professor

Telefon: 0920-491327
Organisation: Universitetsledningen, Verksamhetsstöd

Ledamöter valda av lärarna vid LTU

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Berg

Jan Berg, Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se
Organisation: Ljudteknik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Wolfgang Birk

Wolfgang Birk, Professor

Telefon: 0920-491965
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Ledamöter valda av studentkårerna

Kårordförande för Teknologkåren

Elsa Stark, Vice ordförande

Telefon: 0920-493653
Organisation: Teknologkåren

Kårordförande för Luleå studentkår

Joakim Jakobsson,

Telefon: 0920-493273
Organisation: LS

Ordförande för doktorandsektionen

Martin Karlsson

Martin Karlsson, Doktorand

Telefon: 0920-491027
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Ordförande för ST

Lars Frisk

Lars Frisk, Forskningsingenjör

Telefon: 0920-491792
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ordförande för SACO

Christer Gardelli, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-491809
Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Ordförande för SEKO

Annica Nilsson

Annica Nilsson, Serviceassistent

Telefon: 0920-491996
Organisation: Lokalservice Närservice, Verksamhetsstöd
Pär Weihed

Pär Weihed, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-493987
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Staffan Sarbäck

Staffan Sarbäck, Universitetsdirektör

Telefon: 0920-491607
Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd

Sekreterare

Maria Åberg-Andersson

Maria Åberg-Andersson, Handläggare, Rektors sekreterare

Telefon: 0920-491605
Organisation: Universitetsdirektörens stab, Verksamhetsstöd