Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm.

Ledamöter valda av lärarna vid LTU

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Berg

Jan Berg, Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se
Organisation: Ljudteknik, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Wolfgang Birk

Wolfgang Birk, Professor

Telefon: 0920-491965
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Ledamöter valda av studentkårerna

Kårordförande för Teknologkåren

Anna Ahnér, Vice Kårordförande

Organisation: Teknologkåren

Kårordförande för Luleå studentkår

Ordförande för doktorandsektionen

Maria Rodiouchkina

Maria Rodiouchkina, Doktorand

Telefon: 0920-491395
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Ordförande för ST

Lars Frisk

Lars Frisk, Forskningsingenjör

Telefon: 0920-491792
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ordförande för SACO

Christer Gardelli, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-491809
Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Ordförande för SEKO

Sofia Henriksson

Sofia Henriksson, Serviceassistent

Telefon: 0920-493676
Organisation: Lokalservice Närservice, Verksamhetsstöd

Övriga - närvaro- och yttranderätt

Cathrine Norberg

Cathrine Norberg, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-492189
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Pär Weihed

Pär Weihed, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-493987
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Staffan Sarbäck

Staffan Sarbäck, Universitetsdirektör

Telefon: 0920-491607
Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd

Sekreterare

Maria Åberg-Andersson

Maria Åberg-Andersson, Handläggare, Rektors sekreterare

Telefon: 0920-491605
Organisation: Stab, Verksamhetsstöd