Hoppa till innehållet
Verksamhetsstöd organisationsschema (svenska)
Verksamhetsstöd organisationsschema Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet är organiserat under en gemensam ledning. Verksamhetsstödet finns både centralt placerat och på institutionerna.

Chef Verksamhetsstöd

Veronika Sundström

Sundström, Veronika - Universitetsdirektör

Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491035

Chef verksamhetsnära stöd /stf chef verksamhetsstöd / stf universitetsdirektör

Mikael Öqvist

Öqvist, Mikael - Chef Verksamhetsnära stöd, stf universitetsdirektör

Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493228
Rum: B279 - Luleå»

Chef för Staben

Anna Lindahl

Lindahl, Anna - Chef Stab

Organisation: Stab, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491782

Chef för Analys och beredning

Peder Rönnbäck

Rönnbäck, Peder - Chef Analys och beredning, Utbildning grundnivå, avancerad nivå

Organisation: Analys och beredning, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491796
Rum: B010 - Luleå»

Chef för Ekonomi och planering

Ulrica van Deventer

van Deventer, Ulrica - Chef Ekonomi och planering

Organisation: VSS Ekonomi och Planering, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493018
Rum: B250 - Luleå»

Chef för HR

Tommy Viklund

Viklund, Tommy - Chef HR

Organisation: HR-enheten, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493694

Tf chef för Högskolepedagogiskt centrum

Malin Larsson Lindbäck

Larsson Lindbäck, Malin - CHEF HPC

Organisation: Högskolepedagogiskt centrum, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493631

Chef för Inre och yttre miljö

Fredrik Edfast

Edfast, Fredrik - Chef Inre och yttre miljö

Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493947
Rum: B183 - Luleå»

Chef för IT

Daniel Ström

Ström, Daniel - Chef IT, CIO

Organisation: VSS chef IT, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492017

Chef för Kommunikation och varumärke

Kastensson, Pål - Chef Kommunikation och varumärke

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491621

Chef för Samverkan, externfinansiering och innovation

Viktoria Mattsson

Viktoria Mattsson, Chef Samverkan, externfinansiering och innovation

Telefon: 0920-492522
Organisation: LTU Innovation, Verksamhetsstöd

Chef för Student

Mia Oldenburg

Oldenburg, Mia - Chef Student

Organisation: Studentservice, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491757

Tf Chef för Universitetsbibilioteket

Kristoffer Palage

Palage, Kristoffer - Chef Universitetsbiblioteket

Organisation: Universitetsbiblioteket, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492890

Chef för Universitetskansliet

Blom, Jenny - Chef Universitetskansli

Organisation: Universitetskansliet, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492937
Rum: B228 - Luleå»

Chef för Verksamhetsnära stöd

Mikael Öqvist

Öqvist, Mikael - Chef Verksamhetsnära stöd, stf universitetsdirektör

Organisation: VSS Ledning, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493228
Rum: B279 - Luleå»