Hoppa till innehållet

Fastighet och service

Avdelningen består av tre enheter: Lokalförsörjning, Miljö och säkerhet samt Universitetsservice. Universitetsservice består av tre grupper: Produktionsservice, Lokalservice (logistik) samt Lokalservice (lokalvård).

Avdelningen ansvarar för univeristetets lokalförsörjning och lokalplanering, fysisk säkerhet, miljö- och hållbarhetsarbete samt service inom universitetet iform av bland annat lokalvård, fikaservice, tryckeritjänster, post och gods samt centralverkstaden.

Avdelningschef

Fredrik Edfast

Fredrik Edfast, Avdelningschef

Telefon: 0920-493947
Organisation: Fastighet och service, Verksamhetsstöd