Hoppa till innehållet

Forsknings- och lärandestöd

Avdelningen för Forsknings- och lärandestöd ansvarar för rådgivning och stöd inom juridik, upphandling, informationshantering och informationssäkerhet, pedagogisk utveckling, externfinansiering, LTU gemensam forskningsinfrastruktur, kvalitetsarbetet, forskar-och publiceringsstöd informationsförsörjning och stöd för studenternas lärande. Biblioteket har även ett uppdrag till allmänheten

Avdelningen består av tre enheter: Universitetsbiblioteket, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet samt Universitetskansliet.

Avdelningschef

Anna Lindahl

Anna Lindahl, Avdelningschef

Telefon: 0920-491782
Organisation: Forsknings- och lärandestöd, Verksamhetsstöd