Hoppa till innehållet

Planering och ekonomi

Avdelningen består av två enheter: Redovisning och ekonomistyrning samt Utbildnings- och forskningsplanering.

Avdelningen ansvarar för beredning och analyser inom ekonomistyrningsområdet och för universitetets ekonomiska redovisning samt ekonomiadministrativa processer. I uppdraget ingår bland annat beredning av styrmodell,  resursfördelningsmodell, planeringsförutsättningar, verksamhetsplaner, budgetunderlag, uppföljningsrapporter, årsredovisning samt samordning av intern styrning och kontroll. Avdelningen bereder även ekonomisk planering, styrning och uppföljning för centrala verksamhetsstödet och universitetsgemensam verksamhet. 

Vidare ansvarar avdelningen för handläggning av ärenden inom forskning- och utbildningsområdet såsom beredning av universitetets utbildningsutbud och fakultetsnämndernas ärendehantering. Enheten ansvarar även för planering och uppföljning inom utbildnings- och forskningsområdet, samt för universitetets utbildnings- och forskningsstatistik. Uppdraget omfattar även samverkan med region och branschorganisationer i utbildningsfrågor.

Avdelningschef

Ulrica van Deventer

Ulrica van Deventer, Avdelningschef

Telefon: 0920-493018
Organisation: Planering och ekonomi, Verksamhetsstöd