Hoppa till innehållet
vision2030

Vision 2030

Luleå tekniska universitets Vision 2030:
Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Övergripande mål

Luleå tekniska universitets två övergripande mål för 2030 är:
– Vi är ett utmaningsdrivet universitet som är erkänt för sina bidrag till ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle.
– Vi utmärker oss genom gränsöverskridande utbildning och forskning av högsta kvalitet.

huvudstrategier
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Huvudstrategier

I vårt arbete med att realisera visionen och de övergripande målen fokuserar vi under de kommande åren på sex huvudstrategier.

  • Med stabila och långsiktiga samarbeten säkerställer vi kvalitet, relevans och synlighet.
  • Genom strategiska nätverk och allianser positionerar vi oss och påverkar samhällsutvecklingen.
  • Med en högkvalitativ infrastruktur befäster vi vår profil och stärker samverkan.
  • Genom internationalisering stärker och breddar vi vår verksamhet och bidrar till global samhällsnytta.
  • Genom digitalisering och ny teknik främjar vi nyskapande kunskapsmiljöer samt effektiva och tillgängliga servicefunktioner.
  • Med en välkomnande kultur som genomsyras av mod, närhet och tillit skapar vi utveckling och innovation.
Foto: Petra Älvstrand

Strategisk plan 2020-2025

Universitetets strategiska plan fungerar som ett stöd i kommande års förändringsarbete. Genom att beskriva var vi står och vad vi vill åstadkomma – i relation till de trender och förändringar vi ser i omvärlden – ger visionen och den strategiska planen en vägledning för det fortsatta arbetet.