Hoppa till innehållet
Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Expertlista – EU-valet

Publicerad: 13 maj 2019

26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Är du journalist och vill ha expertröster inom olika områden? Här är en lista över forskare från Luleå tekniska universitet som kan belysa frågor om bland annat miljö, energi- och klimatpolitik, opinionsmätningar och EU:s institutioner och organisation.

Energi- och klimatpolitik, omställningen till ett hållbart energisystem på nationell och EU-nivå. Vad som måste till för att få nå klimatmålen, utifrån olika styrmedel och utifrån samspelet mellan olika sektorer:
Anna Krook-Riekkola, biträdande universitetslektor i energiteknik, anna.krook-riekkola@ltu.se, 0920-49 25 52.
https://www.ltu.se/staff/k/kroann-1.81071

Opinionsmätningar, väljare och partier, klimat, EU som överstatlig aktör:
Simon Matti, professor i statsvetenskap, simon.matti@ltu.se, 0920-49 23 31.
https://www.ltu.se/staff/s/simonm-1.81172

EU:s institutioner och organisation, energi- och jordbrukspolitik, vattenfrågor, miljö- och klimat, Sverige och EU:
Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap, charlotta.soderberg@ltu.se, 070-664 07 31.
https://www.ltu.se/staff/c/chasod-1.81314

EU:s institutioner och organisation, olika policyområden, Sverige och EU:
Andreas Johansson, doktorand i statsvetenskap, andreas.1.johansson@ltu.se, 0920-493628.
https://www.ltu.se/staff/j/johand-1.10753

Vattenförvaltning:
Carina Lundmark, biträdande professor i statsvetenskap, carina.lundmark@ltu.se, 0920-49 25 03.
https://www.ltu.se/staff/c/carlun-1.9870

Mineralutvinning, gruvfrågor, tillstånd enligt minerallagen och miljöbalken, vindkraftsetablering, tillståndsprövning:
Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, maria.pettersson@ltu.se, 0920-49 21 95.
https://www.ltu.se/staff/m/mariap-1.81111
 
Mineralutvinning, gruvfrågor, tillstånd enligt minerallagen och miljöbalken:
Lars Bäckström, universitetslektor i rättsvetenskap, lars.backstrom@ltu.se, 0920-491710.
https://www.ltu.se/staff/l/larsba-1.81076
 

Taggar