Hoppa till innehållet

Expertlista – Kallak

Publicerad: 4 februari 2022

Frågan om eventuell järnmalmsbrytning i Kallak/Gállok i Jokkmokks kommun är högaktuell. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågeställningar som kopplar an till Kallak.

Pressbilder på forskarna finns här.

Miljöfrågor relaterat till gruvbrytning:
Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi, 0793-391396, Lena.alakangas@ltu.se

Relationen mellan gruvnäring och kulturarv/världsarv:
Dag Avango, professor i historia, 0730-650 296, dag.avango@ltu.se

Naturresurspolitik och naturresurskonflikter:
Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, har följt Kallakfallet i många år och publicerat flera rapporter och artiklar om det, 0920-493293, karin.beland.lindahl@ltu.se

Frågor rörande tillstånd för undersökning och bearbetning av mineral:
Lars Bäckström, universitetslektor i rättsvetenskap, 0920-491710, lars.backstrom@ltu.se

Prospektering och geologisk karaktärisering av malmfyndigheter. Hur påverkas förutsättningarna för prospektering i Sverige av beslutet?:
Nils Jansson, biträdande professor i malmgeologi, 0920-491487, niljan@ltu.se

Dammar och dammsäkerhet, med särskilt fokus på gruvdammar:
Sven Knutsson, professor emeritus i geoteknik, har 25 års erfarenhet av dammar och dammsäkerhet. Nyttjas regelbundet som sakkunnig i frågor kring gruvdammar och deras stabilitet och för granskning av dammsäkerhet, 0920-493312 eller 070-63 00 486, sven.knutsson@ltu.se

Geoteknisk design och analys som även omfattar dammsäkerhetsfrågor, särskilt stabilitet och erosion i fyllningsdammar och gruvdammar. Internationell expert inom området jorddynamik (jordbävningar) och geotekniska riskanalyser:
Jan Laue, professor i geoteknik, ämnesföreträdare, med lång erfarenhet av nämnda områden, 0920-491288 eller 0722-396169, jan.laue@ltu.se

Norrbottens berggrund, svenska mineralförekomster, prospektering samt geologi i allmänhet:
Olof Martinsson, universitetslektor och teknologie doktor i malmgeologi, har erfarenhet från nämnda områden både från forskning och tidigare anställningar, 070-3401246, Olof.Martinsson@ltu.se

Tillståndsprövning av industriell verksamhet, däribland gruvor och stålverk:
Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, ämnesföreträdare, 070-220 99 11, Maria.Pettersson@ltu.se

Historiska studier angående dammsäkerhetsfrågor och konsekvenser av gruvdrift för miljö och lokalbefolkning:
May-Britt Öhman, docent i miljöhistoria, gästande biträdande professor och gästforskare i historia, har följt frågan om Gállok-Kallak sedan 2012, 0920-491946, may-britt.ohman@ltu.se

 

Taggar