Hoppa till innehållet
Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare om olika aspekter av coronautbrottet

Publicerad: 31 mars 2020

Här är forskare vid Luleå tekniska universitet som ur olika perspektiv kan kommentera och belysa frågor gällande coronaviruset och covid-19.

Intensivvård, allmänna frågor samt frågor om forskning i intensivvårdsmiljö

Åsa Engström, professor i omvårdnad och intensivvårdssjuksköterska, asa.engstrom@ltu.se, 0920-49 38 75.
Ulrica Strömbäck, universitetslektor i omvårdnad och intensivvårdssjuksköterska samt utbildningsledare för specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot anestesi, ambulans, intensivvård och operation, ulrica.stromback@ltu.se, 0920-49 25 43.

 

Coronautbrottet ökar efterfrågan på sjuksköterskor. Hur påverkas utbildningarna?

Varje år antar Luleå tekniska universitet omkring 200 sjuksköterskestudenter och 85 specialistsjuksköterskestudenter. Coronautbrottet ökar en redan hög efterfrågan på dessa kompetenser, samtidigt som det för med sig utmaningar bland annat för den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna. På Luleå tekniska universitet finns gedigen erfarenhet och kunnande gällande distansundervisning och digitala verktyg i undervisning/examination som kommer till stor användning i dessa tider. På grund av coronautbrottet arbetar vi med andra undervisnings- och examinationsformer.
Åsa Engström, professor i omvårdnad, intensivvårdssjuksköterska, asa.engstrom@ltu.se, 0920-49 38 75.
Birgitta Lindberg, biträdande professor i omvårdnad, utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet, barnsjuksköterska (kan även svara på frågor gällande forskning om att vårda/bedöma barn och vuxna på distans), birgitta.lindberg@ltu.se, 0920-49 38 56.
Ulrica Strömbäck, universitetslektor i omvårdnad, utbildningsledare för specialistutbildningarna med inriktning mot anestesi, ambulans, intensivvård och operation, ulrica.stromback@ltu.se, 0920-49 25 43.

 

Hur sprids partiklar när man hostar med och utan munskydd?

Forskare vid Luleå tekniska universitet jobbar i ett nationellt nätverk med Lunds tekniska högskola, KTH och Chalmers för att öka kunskapen om hur partiklar sprids när människor hostar med och utan munskydd.
Staffan Lundström, professor i strömningslära, staffan.lundstrom@ltu.se, 0920-49 23 92.
Mikael Sjödahl, professor i experimentell mekanik, mikael.sjodahl@ltu.se, 0920-49 12 20.
 

Viruset i relation till arbetslivet

Att gå till jobbet är en del av vardagen för det stora flertalet i arbetsför ålder. Men vad händer när vi uppmanas att arbeta hemma? Hur kan vi förstå och hantera en ny arbetssituation, där vår arbetsvardag med de rutiner och sociala nätverk som arbete innebär förändras? Vilka grupper av individer är det som kan anpassa sitt arbete och ta med kontoret hem, och vilka blir fortsatt kvar på arbetsplatsen? Hur kan olikheter mellan olika grupper av individers villkor förstås och förklaras.
Karolina Parding, sociolog, professor i arbetsvetenskap, karolina.parding@ltu.se, 070-518 81 25.

 

Hur kan robotar och AI hjälpa människor att bekämpa covid-19?

EU-kommissionen har initierat ett initiativ för att samla idéer kring hur robotik och AI kan användas mot covid-19.  
George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI, kan svara på frågor om hur robotar och AI kan vara till nytta i en situation som vi nu befinner oss i, geonik@ltu.se, 0920-49 12 98.

Coronaeffekter på data, AI och digitalisering

Diego Galar, professor i drift och underhållsteknik, diego.galar@ltu.se, 0920-49 24 37.

Samhällsekonomiska konsekvenser av coronautbrottet

Olle Hage, universitetslektor i nationalekonomi, olle.hage@ltu.se, 0920-49 23 36.

 

Hälsoekonomiska aspekter av coronautbrottet

Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi,  kristina.ek@ltu.se, 0920-49 23 01.

 

Hur går det att vara innovativ i kriser?

När branscher och globala leveranskedjor störs av coronaviruspandemin kommer företag att behöva lindra krisens konsekvenser med innovativa metoder. Många företag kommer att behöva utvärdera om deras befintliga affärsmodeller är livskraftiga och robusta, under och efter pandemin. Professor Vinit Parida och biträdande professor David Sjödin är experter inom digitalisering och affärsmodellsinnovation.
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, vinit.parida@ltu.se, 0920-49 24 69. 

 

Taggar