Hoppa till innehållet

Valet 2018 – experter från Luleå tekniska universitet

Publicerad: 3 september 2018

POLITIK, VAL, DEMOKRATI
Val, väljarbeteende, politiska system, demokratifrågor:
Simon Matti, professor i statsvetenskap, tel 0920-49 23 31, simon.matti@ltu.se

Klimat-, miljö- och energipolitik i Sverige och EU, politisk styrning, allmänt om norrbottnisk politik/val:
Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap, tel 0920-49 23 83, charlotta.soderberg@ltu.se


KLIMAT, MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Förnybara drivmedel och kemikalier:

Rikard Gebart, professor i energiteknik, tel 0920-49 21 96, rikard.gebart@ltu.se

Produktionsteknik för förnybara drivmedel (i luften, på land och till havs):
Fredrik Granberg, projektledare, energiteknik, tel 070-672 77 43, fredrik.granberg@ltu.se 

Energisystemanalys, Sveriges omställning till ett klimatneutralt samhälle:
Anna Krook Riekkola, biträdande universitetslektor i energiteknik, tel 0920-49 25 52, anna.krook-riekkola@ltu.se

Miljöpolitik, klimatstyrmedel, miljöbeteende, miljöopinion:
Simon Matti, professor i statsvetenskap, tel 0920-49 23 31, simon.matti@ltu.se

Klimat-, miljö- och energipolitik, vattenförvaltning, miljöintegrering:
Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap, tel 0920-49 23 83, charlotta.soderberg@ltu.se

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Omvårdnad inom akutsjukvård, inhyrd personal inom sjukvården:

Åsa Engström, professor i omvårdnad, tel 0920-49 38 75, asa.engstrom@ltu.se

Digitalisering inom hälsa, vård och omsorg på distans:
Per-Olof Egnell, verksamhetsledare Centrum för Innovation och e-hälsa, tel 0920-49 20 89, per-olof.egnell@ltu.se
Maria Jansson, projektledare Centrum för Innovation och e-hälsa, tel 0920-49 30 05, maria.jansson@ltu.se

SKOLA
Lärares arbetsvillkor:

Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap, tel 0920-49 30 29, karolina.parding@ltu.se

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH ARBETSLIV
Arbetsmiljö, arbetsorganisation, lärande i arbetet, genus, arbetsolyckor, gruvor:

Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap, tel 070-5593039, jan.johansson@ltu.se

Kompetensförsörjning, villkor för kompetensutveckling och lärande i arbete, organisering och ledning av välfärdsprofessionellt arbete:
Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap, tel 0920-49 30 29, karolina.parding@ltu.se
 
DIGITALISERING
Framtidens arbetsmiljöer, automationens konsekvenser:
Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap, tel 070-5593039, jan.johansson@ltu.se
 
GRUVFRÅGOR
Gruvproduktion, gruvteknik: 

Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik, tel 0920-49 28 40, jenny.greberg@ltu.se

Taggar