Hoppa till innehållet
IVA2022
Högst upp från vänster: Andreas Papadimitriou, George Nikolakopoulos och Jerker Delsing. Nederst från vänster: Jurate Kumpiene, Taoufik Najeh och Jan Lundberg. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningsprojekt på prestigefull lista

Publicerad: 10 maj 2022

Luleå tekniska universitet har fyra forskningsprojekt med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2022. Årets fokus är teknik i mänsklighetens tjänst och de utvalda projekten bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

– Forskare och näringsliv behöver hitta varandra och samverka kring de samhällsutmaningar vi står inför. Med 100-listan bygger vi broar mellan akademi och näringsliv som ger forskning som har potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Årets forskningsprojekt är, enligt IVA:s kriterier, utvalda till listan för att "de handlar om att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten.”

Det är fjärde gången som IVA presenterar sin 100-lista och Luleå tekniska universitet har haft forskningsprojekt med samtliga år. Den utvalda forskningen 2022 med huvudsaklig hemvist på Luleå tekniska universitet är:

Arrowhead Tools

Europas största projekt för automation och digitalisering av industrin som koordineras av Luleå tekniska universitet och involverar 80 parter. Testapplikationer visar på 30-95 procent lägre kostnader eller utvecklingstid.
Arrowhead Tools har vidareutvecklat en mikroservicearkitektur till att även omfatta själva ingenjörsprocessen från specifikation till installation, underhåll, utveckling och utbildning. Mikrotjänstarkitekturen är en hörnsten i förenklad ingenjörskonst som kan ske både i design och drifttid, vilket är en stor förändring jämfört med dagens automationssystem.
Involverade forskare som lyfts fram av IVA är Jerker Delsing, Cristina Paniagua, Ulf Bodin, Olov Schelén och Jan Van Deventer.
– Utnämningen kan skapa större acceptans, vår forskning bidrar verkligen med grundläggande kunskap som på riktigt kommer samhället till nytta, säger Jerker Delsing, professor i cyberfysiska system.

Human oriented Proximity Detection

Ett forskningsprojekt för att möjliggöra säker och kontinuerlig drift av gruvmaskiner i samexistens med människor. AI-baserade lösningar för lokalisering och närhetsdetektering kan möta det växande behovet av en säker gruvmiljö där autonoma fordon och människor samexisterar.
De som lyfts fram av IVA är George Nikolakopoulos, professor i robotik och AI, och Andreas Papadimitriou, doktorand i samma ämne.
– Det här är fjärde gången i rad som vi är med på IVA:s 100-lista. Det är en stor ära för alla i robotik- och AI-teamet som bidragit till denna framgång, säger George Nikolakopoulos.
– Vi har i många år lagt ner mycket kraft på att övervinna teknikens befintliga begränsningar och skapa nya lösningar. Det är en stor ära för oss när vårt vetenskapliga arbete, som vi lägger ned mycket tid på, uppmärksammas på IVA:s 100-lista, säger Andreas Papadimitriou, doktorand i robotik och AI

Risk-free contaminated sites – can we achieve that?

I Sverige finns omkring 80 000 misstänkt förorenade markområden till följd av mänsklig verksamhet som industri, handel och jordbruk.
Genom att utveckla marksaneringstekniker med elektrisk lågspänningsström kan det vara möjligt att behandla förorenad mark i stor skala på ett kostnadseffektivt sätt.
Involverad forskare som lyfts fram av IVA är Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik.
– Att bli utvald till IVA:s 100-lista är en stor ära och bekräftar att våra idéer och forskning meningsfullt kan bidra till utveckling av näringslivet och samhället i stort, säger hon.

The Digital S&C

Projektets mål är att förbättra tågtransporters tillförlitlighet och punktlighet genom att implementera en digital tillståndsövervakningslösning.
Stora och komplexa järnvägsnät är känsliga för ogynnsamt väder. Det finns inget sätt att helt eliminera störningar, men genom att implementera digitala övervakningslösningar går det att öka järnvägsnätets redundans och förbättra transporter av gods och passagerare.
Involverade forskare som lyfts fram av IVA är Taoufik Najeh och Jan Lundberg.
– Det är det största och mest betydelsefulla erkännandet hittills i min karriär – tack så mycket IVA, säger Taoufik Najeh, forskare i drift och underhållsteknik.
– Det är väldigt hedrande även för mig att mitt projekt uppmärksammas av IVA. Mitt och Taoufiks arbete i projektet har visat att min idé och uppfinning är helt rätt och har en stor potential att kunna utvecklas till en reell innovation till nytta för järnvägen, säger Jan Lundberg, professor i drift och underhållsteknik.

Kontaktpersoner

Jerker Delsing

Jerker Delsing, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491898
Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Andreas Papadimitriou

Andreas Papadimitriou,

Organisation: Robotik och artificiell intelligens
Jurate Kumpiene

Jurate Kumpiene, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493020
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Lundberg

Jan Lundberg, Professor

Telefon: 0920-491748
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Taoufik Najeh

Taoufik Najeh, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491410
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar