Hoppa till innehållet

Jämställdhet – en nyckel för samhällsomvandlingen

Publicerad: 9 september 2022

I samband med den regionala Jämställdhetsdagen, ett arrangemang som ordnades av Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner, lyftes hur viktigt ökad jämställdhet är för den gröna omställningen i norra Sverige.

– Om Norrbotten ska vara attraktivt att bo och leva i, så är jämställdhet centralt. Man måste känna sig välkommen här, känna att här vill jag leva och bo och man ska kunna välja utbildning utan begränsning av kön, sade Cathrine Norberg, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

– Här i Norrbotten säger vi att vi krokar arm, och det är en överlevnadsfråga. Lyckas vi inte med jämställdheten, lyckas vi inte med den hållbara tillväxten, sade Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Krävs ökat fokus på jämställdhet

Moderator för regionala Jämställdhetsdagen var Jennie Hägg Wilhelmsson, chef för Studentavdelningen på Luleå tekniska universitet.

– I norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna omställningen av samhället, industrins klimatomställning, och den cirkulära ekonomin. Men för att visioner och planer ska kunna bli verklighet krävs ett omfattande arbete för jämställdhet och jämlikhet, inledde hon programmet för dagen.

Universitetet jobbar för ökad jämställdhet

Ett bidrag för jämställdhetsutvecklingen är Luleå tekniska universitets satsning på att bli Sveriges mest jämställda lärosäte. Maria Jansson, samverkansstrateg vid Luleå tekniska universitet som fått uppdraget att leda arbetet berättade hur universitetet vill jobba för att nå en jämn könsfördelning och könsneutrala utbildningar, för att på så sätt skapa möjlighet till en mer jämställd karriärutveckling. Hon lyfte fram ett par exempel från närtid när det gäller antagnas könsfördelning. Fördelningen män och kvinnor var till exempel 24% kvinnor och 76% män av dem som startade på civilingenjörsutbildningar år 2020. Till förskollärarutbildningen 2021 var 94% kvinnor och 6% män.

– Norra Sverige har redan i dag ett stort kompetensbehov som nu ökar markant i och med den gröna omställningen.  Det ska vara attraktivt att läsa till förskollärare och civilingenjör oavsett kön, sade hon.

Intresseväckande program

Fler punkter i programmet på Jämställdhetsdagen var: Läget med jämställdheten i Sverige? med Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges kvinnoorganisationer, samt Investera smart. Nu. Men helst igår med Ellen Nyström och Julia Edbom. De gör Lockerroompodden som är en plattform för viktiga samhällsfrågor som direkt eller indirekt påverkar och berör idrottspersonen och idrottsprestationen. En programpunkt som berörde starkt, var när biträdande lokalområdeschef i Luleå- Boden, polisen Jonas Sköld, berättade om polisens arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor, ett av två prioområden för polisen i hela Sverige just nu, det andra är gängkriminalitet.

–  För polisen i Norrbotten är mäns våld mot kvinnor ett brottsområde som sticker ut, liksom på flera andra håll i landet, och det har haft en negativ utveckling. Det behöver vi komma till rätta med, här är problem med gängkriminalitet inte lika stort, sade han.

Sedan 2015 har de regionala aktörerna Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner samverkat och finansierat Norrbottens jämställdhetspris med en årlig prissumma på 100,000 tkr. Priset delas ut årligen för väl genomfört arbete inom jämställdhetsområdet. Jurygruppen som årligen beslutar om vinnaren av årets jämställdhetspris består av Linda Frohm, regionråd och Helena Stenberg, Norrbottens kommuner samt Lotta Finstorp, Landshövding och Cathrine Norberg, prorektor Luleå tekniska universitet.

Vinnare av Norrbottens jämställdhetspris

I år blev det Centrum mot våld, Ungdomsmottagningen och Gymnasieskolan i Luleå kommun som prisades med 100 000 kronor för konceptet Sunda relationer och arbetet med att förebygga våld i ungas nära relationer. Sunda relationer synliggör bland annat att män står för merparten av våldet och därför behöver bidra till förändring av destruktiva normer. En viktig del av insatserna är stöd till våldsutövare. Anna Morin, Anneli Forsberg, Catarina Jonsson och Jessica Kemi tog emot priset.

Årets pristagare lägger fokus på insatser som på sikt kan rädda liv. Genom det här arbetet uppmärksammas en av de absolut största utmaningar som världen och Sverige står inför, ett uppdrag som ingen kan lösa på egen hand. I denna samverkan tas ett gemensamt grepp för att förebygga våld i ungas nära relationer. Dessa parter lyfter fram att män står för merparten av våldet och därför har ett stort ansvar att delta i förändringen av destruktiva maskulinitetsnormer…