Hoppa till innehållet

Pressbilder starka forsknings- och innovationsområden

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet, och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet.

Material som publiceras under denna avdelning får, under förutsättning att fotograf och källa tydligt anges, fritt användas i samband med redaktionella artiklar eller motsvarande som handlar om Luleå tekniska universitet och dess verksamhet.