Hoppa till innehållet

Pressbilder fakultetsnämnder

I styrningsprocessen för utbildning och forskning finns två fakultetsnämnder. En nämnd för området teknisk utbildning och forskning benämnd tekniska fakultetsnämnden och en nämnd för området utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, hälsovetenskap, konst, utbildningsvetenskap, humaniora samt konstnärligt utvecklingsarbete benämnd filosofiska fakultetsnämnden.