Hoppa till innehållet

Svenskt Marsinstrument utvalt av ESA

HABIT är namnet på det första svenska instrument som ska placeras på Mars yta. Det har utvecklats av en internationell forskargrupp som leds av professor Javier Martín-Torres och professor María-Paz Zorzano vid Luleå tekniska universitet. Rymdorganisationen (ESA) European Space Agency har valt ut det banbrytande mätinstrumentet till sin nästa stora Marsexpedition ExoMars 2018.

Tvingas varsla samtliga vid LTU Green Fuels

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags biobränslen till syntesgas och gröna drivmedel. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna drivmedel. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering.

Taggar

Nytt avtal med Uleåborgs universitet

Luleå tekniska universitet har ingått ett avtal med Uleåborgs universitet om dubbelexamen för forskarutbildning med start våren 2016. Forskarstuderande i programmet kommer att kunna erhålla examen från båda universiteten.

Unik teknik spårar cancer snabbare

En unik teknik för att spåra ändtarmscancer som gör att sjukvården kan korta väntetider och snabbt ge besked om hur farlig tumören är, utvecklas av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Psykiatripersonal upplever brist på stöd

Brist på tid, ledarskap och utrymme för reflektion gör det svårt för personal att ge god vård inom psykiatrisk slutenvård. Det bidrar till att göra vården sämre och mindre attraktiv som arbetsplats. Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Världsunik studie om 1177

Personer som kontaktar Sjukvårdsrådgivningen 1177 för tillstånd som inte kräver läkarvård kommer under november 2015, att slumpvis erbjudas vidarekoppling till Apoteken. Studien är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sjukvårdsrådgivningen och Apoteket AB.

Ett steg närmare molekylär elektronik

Ett samarbete mellan tillämpad fysik vid Luleå tekniska universitet och universiteten i Nottingham respektive Bath i Storbritannien, har lett till banbrytande upptäckter inom området molekylär elektronik. Resultaten är publicerade i den högt rankade tidskriften Nature Communications.

Unikt trämaterial för världsmarknaden

Ett nytt tåligt, starkt trämaterial med hög fuktresistens har tagits fram av forskare vid Luleå tekniska universitet. Produkten har en miljövänlig tillverkningsprocess och passar utmärkt som byggmaterial. Den bedöms ha en god potential på världsmarknaden.

Hjälper Kina bygga klimatsmart

I Kina står byggsektorn för hela 25 procent av utsläppen av växthusgaser. I Sverige är klimatpåverkan från byggsektorn lika stor som utsläppen från våra personbilar. Forskare från Kina och Luleå, Kinas största byggföretag, NCC och Lindbäcks Bygg AB, ska nu samarbeta för ett grönare byggande.

Förebyggande bygghälsa undersöks

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska undersöka svenska byggbranschens behov av förbyggande arbete inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. 1993 försvann byggbranschens egen företagshälsovård, Bygghälsan. Arbetsgivare och fack efterlyser nu större kompetens i frågorna.

Grönare biltrafik – uppdrag för skogsindustrin

Var i landet kan produktion av gröna drivmedel kopplad till skogsindustrin bli lönsam? Den frågan ska forskaren Elisabeth Wetterlund, vid Luleå tekniska universitet reda ut. Hon menar att svensk fordonstrafik kan vara fossiloberoende år 2030, om 8-15 skogsindustriföretag integrerar biodrivmedelsproduktion i sina befintliga anläggningar.

Mörkar sina jobb i smutsig bransch

Det som binder samman vapen-, porr-, spel-, tobaks-, alkohol- och kärnkraftsindustrin är att de anses som mer eller mindre ”smutsiga jobb” i vårt samhälle. För att ta reda på hur anställa i stigmatiserade företag hanterar sin yrkesroll gjorde Johan Sandström, professor vid Luleå teknsika universitet intervjuer med anställda på två porrföretag och ett vapenföretag i Sverige.

Luleåforskare prisas i Almedalen

2015 års Framtidspris på 100. 000 kronor som delas ut i Almedalen, går till forskaren Yijun Shi vid Luleå tekniska universitet. Den unge forskaren föräras priset, för att han lyckats tillverka hållbart smörjmedel – som dessutom bedöms ha mycket stor potential på marknaden.

Unikt nationellt forskningscenter för big data byggs i Luleå

Luleå tekniska universitet, i samarbete med SICS Swedish ICT, påbörjar första fasen av satsningen på en nationell storskalig datacenteranläggning för test och experiment av moln och big data-teknik. Anläggningen byggs vid universitetsområdet under hösten 2015. Kommunen, länsstyrelsen och landstinget är med och stödjer satsningen.

Mångmiljonsatsning på forskning med rymdindustrin ger nya jobb

Rymdindustrin och Luleå tekniska universitet vill bli bättre på att samarbeta och en gemensam kraftsamling blir nu verklighet. RIT-projektet, en rymdsatsning på 37 miljoner kronor ska på sikt öka antalet nya företag och jobb med hjälp av innovationsdoktorander och en ny utvecklingsmiljö på Rymdcampus i Kiruna.

Luleåfödd författare en av fyra nya hedersdoktorer

Luleåfödda författaren Katarina Kieri, forskningschefen vid Ericsson Sara Mazur, Hans Hansson VD för Swerea Sicomp, Piteå och vice VD för Tyréns, Birgitta Olofsson, är utsedda till 2015 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Premiär för grönt bränsle till industrin

För första gången i världen har en förnybar produkt, grön förnybar dimetyleter BioDME, kommit till industriell användning via inblandning med gasol. BioDME produceras vid LTU Green Fuels i Piteå som ägs av Luleå tekniska universitet. Blandningen distribueras med hjälp av samarbetspartnern FLOGAS Sverige AB och testas nu hos stora svenska industriföretag.

Renrum för världsunik elektronikforskning invigt

Lägre produktionskostnad, minskad energiförbrukning och snabbare elektronik. Ett nytt renrum har byggts vid Luleå tekniska universitet, ett laboratorium för världsunik forskning kring framtidens elektroniklösningar. För det ändamålet krävs en absolut ren miljö som forskarna kan arbeta i.

Unik forskning om entreprenörer i gruvan

Långa kedjor av underentreprenörer riskerar att splittra upp arbetsprocesserna i gruvan. I ett forskningsprojekt i samarbete med LKAB undersöker forskare vid Luleå tekniska universitetet hur arbetet kan organiseras och samordnas för att en säker arbetsmiljö ska kunna uppnås.

Otydlighet vid införande av teknik i vården

Det finns uppfattningar i samhället om att vårdpersonal gör motstånd vid införande av Informations- och kommunikationsteknik, IKT. Maria Andersson Marchesoni, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet fann att syftet med införandet av IKT många gånger måste bli tydligare för vårdpersonalen, vars arbetsuppgifter i första hand är praktiska.

Ny ledamot i Kungliga Musikaliska akademien

Petter Sundkvist, professor i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet har nyligen utsetts till ny ledamot i Kungliga Musikaliska akademien. Uppdraget som ledamot i akademien är livslångt.

Ännu ett år med högt söktryck

Även i år är det högt söktryck till Luleå tekniska universitet inför höstterminen. Antalet förstahandssökande till utbildningarna vid universitetet har ökat med drygt 3,5 % jämfört med 2014. Lärarutbildningarna utmärker sig i årets ansökningsomgång och ökar kraftigt. Även civilingenjörsutbildningar ökar jämfört med förra året, t. ex väg och vatten samt datateknik.

Forskare tveksamma till liv på Mars

En ny avgörande upptäckt har gjorts på planeten Mars. Rymdforskare har för första gången, hittat förekomst av flytande vatten. En av huvudpersonerna bakom upptäckten som nu blir en världsnyhet, är professor Javier Martín-Torres, vid Luleå tekniska universitet.

Professor med järnvägslösningar

Samtidigt som regeringen nu satsar miljardbelopp på det svenska järnvägssystemet så sitter en professor på Luleå tekniska universitet och utvecklar idéer för nya spårväxlar. Jan Lundberg, professor i drift- och underhållsteknik samt i Masinelement har utvecklat inte mindre än 14 nya lösningar till framtidens spårväxel, varav de flesta än så länge är hemliga.

Vintercykla– forskningsprojekt som ska öka folkhälsan

Vad sägs om uppkopplade plogbilar, som vintertid rapporterar direkt i din mobil när cykelvägen till jobbet är plogad? Det är en idé som ska testas för att öka cyklandet i Luleå kommun.

Rekordstort sökintresse för grundlärarutbildningarna

Antalet förstahandssökande till grundlärarutbildningarna på Luleå tekniska universitet slår nytt rekord. Inte på flera år har intresset varit så stort för utbildningarna, som nu ges på distans.

Ny sågteknik kan spara miljonbelopp för industrin

En maskin som scannar stockar i realtid och sedan anpassar sågklingans lutning efter stockens krökning – det är idén som kan spara stora summor för sågindustrin. Mats Ekevad, professor vid Luleå tekniska universitet vill nu utveckla sin idé till en färdig maskin tillsammans med industrin.

Studentidé kan bli biltesthall

Fokus för årets upplaga av Swedish Automotive Testing Seminar (SATS) i Arjeplog är en ny inomhushall för biltester kallad Arctic Arc. Projektet, som är i miljardklassen, har
tagit ett stort steg framåt och ett avgörande väntas i sommar. Ursprungsidén kommer från studenter vid Luleå tekniska universitet och universitetet kan få en betydande roll.

Utbildar för världens topporkestrar

Kungliga Filharmonikerna/Stockholms Konserthus och Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet, gör en unik satsning i Skandinavien. Det handlar om en högre akademisk specialutbildning RSPO Orchestra Academy för unga mycket begåvade musiker. Målet, en framtid i världens främsta symfoniorkestrar, där kraven är oerhört höga – och konkurrensen stenhård.

Isforskning ger bättre sjöfart

Krafter av is mot fartygsskrov kan påverka såväl manövrering av fartyg i tjock is som båtarnas bränsleåtgång och därmed också miljöpåverkan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet, i samarbete med den svenska skeppsprovningsorganisationen SSPA i Göteborg, håller ett simuleringsprogram för islaster på att utvecklas.

Det goda arbetet – vad är det i dag?

Våren 2015 handlar universitetets populärvetenskapliga föreläsningar om hur arbetsplatser och företag kan utformas och utvecklas, för att möta enskilda individers behov och komplexa organisationers och marknaders önskemål.

Dagens barn lever kortare än sina föräldrar

Dagens barn förväntas ha kortare livslängd än sina föräldrar. Orsaken är inaktivitet, dålig kost och sjukdomar relaterade till övervikt. Användandet av smartphones och paddor är ett av hoten.

Studenternas idéer i nytt boende

”Småa” kallas en ny typ av studentlägenhet som utvecklats av byggföretaget Lindbäcks men vars grundidé kommer från studenter vid Luleå tekniska universitet. Småorna finns med i den stora satsning på 280 nya student- och forskarlägenheter som snart ska börja byggas inom universitetsområdet då markfrågan nu har fått sin lösning.

Anabolda steroider kan hjälpa äldre

En liten dos av anabola steroider i medicinsk användning kan göra att äldre personer blir piggare och får bättre rörelseförmåga, vilket i sin tur minskar risken för fallolyckor. Forskare vid Luleå tekniska universitet som studerat anabola steroider och muskelcellernas uppbyggnad vill nu göra en läkemedelsprövning av anabola steroider.