Hoppa till innehållet

Tillverkar elektricitet av julskinkan

Forskare vid Luleå tekniska universitet tillverkar elektricitet av matrester med hjälp av bakterier. Viktigt att undersöka är vilken effekt, spänning och ström man kan ta ut av ett sådant system. Forskarna menar att systemet kan bli så pass effektivt att vi ska kunna ladda upp våra mobiler under natten med elektricitet från vårt eget matavfall, exempelvis resterna från julbordet.

37 miljoner till nytt projekt om intelligenta gruvsystem

Luleå tekniska universitet deltar, som enda svenska lärosäte, i ett nytt stort EU-projekt om intelligenta gruvsystem. Forskare vid Luleå tekniska universitet får totalt nära 37 miljoner kronor för forskning, utveckling och innovation om ny intelligent teknik, säkerhet, hållbarhet och arbetsförhållanden inom gruvnäringen.

Unikt snölabb i Luleå

Forskare vid Luleå tekniska universitet bygger upp ett unikt snölabb för att karaktärisera snö och studera snöns egenskaper. När en snöflinga når marken, samverkar den med andra snöflingor och bildar ett snötäcke. Beroende på temperatur och fuktighet får snötäcket olika egenskaper. Det är dessa egenskaper som forskarna vid Luleå tekniska universitet är intresserade av och nu ska granska i minsta detalj.

Lagring av snö är framtiden

Med ett varmare klimat kommer skidindustrin alltmer att tvingas använda lagring av snö och konstsnö för att möta utmaningarna och klara efterfrågan på fina backar och skidspår. Det visar elitskidåkaren Nina Lintzéns forskning.

Pokémon Go´s succéfaktorer studeras

En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet undersöka vad som gör spelet Pokémin Go så populärt för att använda kunskapen i vidare studier av barns fysiska aktivitet och spelifiering. Även hur faktorer som vinter och kyla påverkar ett spel som Pokemon Go ska analyseras.

Snötemperatur kan förutse jordbävningar

Avvikelser i yttemperatur på snötäcken kan vara ett tillförlitligt tecken för att förutse jordbävningar. Enligt forskning vid Luleå tekniska universitet kan en högre snötemperatur indikera att en jordbävning inträffar inom två till tre veckor.

Fin utmärkelse till Luleåforskare

Kentaro Umeki har av Kempestiftelserna utsetts till årets Gunnar Öquist Fellow. Umeki får tre miljoner kronor till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor.

Career Center talar i riksdagen

Career Center vid Luleå tekniska universitet har bjudits in att tala inför socialdemokraternas representanter i olika utskott i riksdagen, den 30 november. Temat för seminariet som samordnas av Sacos Studentråd är matchning och arbetsanknytning.

Nedlagda gruvan i Kaunisvaara kan bli forskningsgruva

Efter ett besök hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg har representanter från Pajala kommun och Luleå tekniska universitet beviljats medel för en förstudie om att göra den nedlagda gruvan i Kaunisvaara till en forskningsgruva. Förstudien kommer att presenteras under våren 2017.

Kan bli först med ny affärsmodell

Den 23 november summeras tio års forskning och trendanalys inom området prestandabaserade affärsmodeller. Forskningen på Luleå tekniska universitet är världsunik och svenska företag ser en potential att bli först på marknaden med ett mer hållbart sätt att göra affärer.

Trygghet ger nöjda patienter vid egenvårdsrådgivning

Trygghet är den faktor som inverkar mest på hur nöjd en patient känner sig efter ett rådgivande samtal med en sjuksköterska. Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet firade Akademisk högtid

Nu är de nya professorerna installerade och de nya doktorerna har fått sina hattar. I helgen firades Akademisk högtid på Luleå tekniska universitet, med ståtlig ceremoni och festlig bankett.

Kraftig ökning av antalet hjärnskakningar bland elitishockeyspelare

Antalet hjärnskakningar bland elithockeyspelare har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Det visar en ny studie från Luleå tekniska universitet, där hjärnskakningarna bland spelare i ett elitserielag kartlagts 29 säsonger i rad. Mer än en tredjedel av spelarna råkade under denna tid ut för hjärnskakning.

Kristiina Oksman får Nordeas vetenskapliga pris

Kristiina Oksman, professor och ämnesföreträdare för trä- och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet, har utsetts till pristagare av Nordeas vetenskapliga pris år 2016.

Finstämd prisutdelning av Årets alumn

Över 100 personer kom för att hylla pristagarna av Årets alumn vid Luleå tekniska universitet på tisdagskvällen. Maria Ågren, generaldirektör vid Transportstyrelsen, och Olov Renberg, en av grundarna av BehavioSec tog emot priset av rektor Johan Sterte.

Olyckor i byggbranschen analyseras

Olyckor är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare, enligt Arbetsmiljöverket. Myndigheten har därför gett Luleå tekniska universitet i uppdrag att kartlägga vilken forskning som finns kring risker i byggbranschen. Projektet ska resultera i en så kallad kunskapssammanställning.

Kraftfull forskarsatsning vid Luleå tekniska universitet

Tre stora aktörer satsar tillsammans med Luleå tekniska universitet totalt 100 miljoner kronor på att stärka nyrekryteringen av unga forskarstuderande och forskare till universitetet.

Svensk satsning på förbättrad gruvforskning i Peru

En månad innan Sveriges ambassad officiellt återinvigs i Peru, efter att ha varit stängd sedan 2011, undertecknas ett avtal mellan Luleå tekniska universitet och Universidad Nacional San Augustin (UNSA), Arequipa i Peru, om ett flerårigt samarbete kring gruvforskning och utbildning.

Elektricitet gör koldioxid miljövänligare

Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en nydanande teknik som innebär att koldioxid fångas in och avskiljs från rökgaserna för att sedan omvandlas till samhällsnyttiga kemikalier. Den högkoncentrerade koldioxiden omvandlas med hjälp av miljövänlig elektricitet och microorganismer. Försöken genomförs i samverkan med SSAB:s stålverk i Luleå.

Ny nätbaserad specialistutbildning inom psykiatri

Bristen på psykiatrisjuksköterskor är akut. För att underlätta möjligheten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig startar hösten 2017 en helt nätbaserad utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet.

Gör furu lika hårt som ek

En unik träsvets, den första i Sverige som sammanfogar trä utan lim eller andra tillsatser, har köpts in av Luleå tekniska universitet. Forskare ska med hjälp av vibrationssvetsmaskinen göra gran och tall lika hårda som ek – vilket passar utmärkt för svensk skogs- och träindustri.

Utvärdering av biltestverksamheten

Nya studier ska kartlägga hur bil- och komponenttestverksamheten bidrar till Norrbottens utveckling. Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo vid Luleå tekniska universitet ska också se över vilka utmaningar testbranschen har och vad som krävs för att den – och näringar kopplade till den – ska kunna växa mer.

Minskar tågförseningar i Sverige

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet har utvecklat nya banbrytande spårväxlar som kan göra tågen på Sveriges järnvägar punktliga igen. Tester av spårväxlar baserat på det nya konceptet är inplanerade av Trafikverket på svenska järnvägar 2017.

Utökar lärarutbildning i Luleå

Söktrycket till Luleå tekniska universitets lärarutbildningar på distans är högt. Majoriteten av de antagna studenterna är från kommuner i Norrbotten och Västerbotten, där lärarbristen är stor. Nu utökas ett av programmen med ytterligare 20 platser.

Efterfrågad specialpedagogutbildning till Luleå

Bristen på specialpedagoger är stor i hela Sverige och väntas växa i och med kommande pensionsavgångar. Luleå tekniska universitet får nu klartecken av universitetskanslerämbetet, UKÄ, att starta specialpedagogutbildning.

Vibrationer vägleder synskadade

En ny typ av navigationshjälpmedel, en lasernavigator, har tagits fram för synskadade. Den ska komplettera den vita käppen genom att via vibrationer förmedla riktning och avstånd till omgivande föremål på betydligt längre avstånd än den vita käppens. I framtiden är tanken att navigatorn enkelt ska kunna bäras i jackfickan som en extra trygghet och bara tas fram när den behövs.

Forskningssatsning om cyberhot och samhällsskydd

Allt fler samhällsfunktioner kopplas upp mot internet vilket bidrar till att samhället blir mer sårbart för cyberattacker. Luleå tekniska universitet etablerar nu en ny centrumbildning med syfte att intensifiera forskningen kring hur vi kan motverka cyberhot och trygga våra samhällskritiska funktioner.

Järnvägsuppfinning kan spara miljoner

En liten apparat ska göra stor nytta på alla världens järnvägar. Det är syftet när en helt ny bärbar provare, som genom att den fästs direkt på järnvägsrälsen, kan mäta slitage och friktion med stor verklighetsförankring på alla typer av järnvägsräls - och därmed minska kostnaderna för underhåll. Apparaten är framtagen vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Luleå tekniska universitet.

Eskilstuna Smederna testkör svensktillverkad grön metanol

Eskilstuna Smederna blir först i världen med att köra speedwaymotorcyklar på svensktillverkad förnybar metanol. Luleå tekniska universitetets pilotanläggning är den enda i världen som tillverkat metanol från skogsrester – och det är det bränslet som Eskilstuna Smederna ska testköra. Den publika testkörningen äger rum torsdag 12 maj klockan 13:00 på Eskilstuna Motorstadion.

Luleå-Stockholm med skogen i tanken

För första gången i världen kommer en E85 anpassad personbil att testköras på en blandning av bensin och svensktillverkad förnybar metanol. Metanolen är tillverkad av skogsrester vid Luleå tekniska universitets pilotanläggning. Sträckan som ska testköras är Luleå- Stockholm.

Bristande vårdplanering förlänger vårdtiden

Samordnad vård- och omsorgsplanering är den process som ska koordinera och säkerställa patientens fortsatta vård och omsorg vid förflyttning från slutenvården till öppen hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Ny forskning visar att det finns stora brister i processen som leder till negativa konsekvenser för patienten.

Lyckad pilotanläggning för biodrivmedel upphör

Nu står det klart, Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från skogsrester, läggs ner. Det handlar om den anläggning som Luleå tekniska universitet tog över från Chemrec AB vid årsskiftet 2013/2014. Försöken i anläggningen har varit mycket framgångsrika.

Indien första anhalt på väg till Mars

En prototyp av instrumentet HABIT som just nu byggs vid Luleå tekniska universitet och som ska skickas till planeten Mars 2018, ska testas i fältstudier under en Nasaexpedition till en Marsliknande miljö i norra Indien. Indienexpeditionen sker inom ramen för Nasa-programmet Spaceward Bound.

Distansutbildning för grundlärare blev succé

Grundlärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet ges sedan hösten 2015 på distans. Trots vissa initiala farhågor har den nya studieformen visats sig framgångsrik och populär med högt söktryck. Distansanpassningen kan till och med vara ett led i att motarbeta lärarbristen.

Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet fyller 10 år

I år är det tio år sedan de första studenterna antogs till brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Brandingenjörsprogrammet är som ingenjörsutbildning relativt bred, med fokus på yrken inom brand- och byggkonsultområdet samt räddningstjänst

Trafikfarliga växelsystem

De traditionella mekaniska automatiska växelsystemen i personbilar, där handen känner av när en ny växel jackar i, har fått en utmanare genom de nya elektromekaniska shift-by- wire systemen. Nya studier vid Luleå tekniska universitet visar dock att det kan påverka trafiksäkerheten.

Genusforskning ska öka konkurrenskraft

En mer inkluderande it-sektor kan öka konkurrenskraften hos it-företagen. Därför vill Luleå tekniska universitet göra sin forskning kring genus, jämställdhet och mångfald enkelt tillgänglig för företagen. Det ska ske genom projektet Gender Contact Point.

Vardagsskicklighet blir vetenskap

Hur kan en innovation utvecklas genom att ta tillvara enkel skicklighet för att lösa problem på ett resurssnålt sätt och ge nytta globalt? Det är en fråga som forskare vid Luleå tekniska universitet funderar på som en del i ett treårigt forskningsprojekt
om innovation. Ett 40-tal entreprenörer på den Indiska landsbygden har intervjuats

Nanofilter effektiv vattenrenare

Filter av nanocellulosa, som har testats i två spanska fabriker och av ett spanskt vattenreningsföretag, är mycket effektiva. Testerna avslutar det EU-finansierade projektet NanoSelect som letts av Luleå tekniska universitet. Filter har skalats upp till rätt storlek för att rena processvatten från industri och vattenverk vilket ger positiva hälso- och miljöeffekter.

Toppklass- LTU Big Air

Imponeringsfaktorn var stor hos de 3 000 i publiken på LTU Big Air och i domarbåset under flera av hoppen under lördagskvällen. I domarbåset satt två åkare, som tillhört de bästa i världen, legendarerna Ronnie Andersson och Ingemar Backman.

Målet: Sveriges första miniatyrsatellit i rymden

Det som ska bli den första svenskregistrerade miniatyrsatelliten i rymden, en så kallad cubesat, tillverkas av forskare vid Luleå tekniska universitet. Satelliten som är kubformad, ett kilo tung och en kubikdecimeter, skjuts upp inom ramen för det internationella projektet QB50.

Nytt labb avslöjar sanningen

Ett unikt labb i Sverige där forskare genom flera olika mätmetoder kan mäta människors medvetna och omedvetna beteenden håller på att byggas upp på Luleå tekniska universitet. Labbet blir en stark svensk förebild i att förena olika mätmetoder samtidigt som det ökar kvaliteten på forskningen och möjliggör nya forskningssamarbeten.

Satsning på specialistsjuksköterskor

Den stora efterfrågan i Sverige på sjuksköterskor med specialistkompetens har bidragit till att Luleå tekniska universitet kompletterar utbildningsutbudet till hösten 2016. Då startar universitetet specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot operation och anestesi.