Hoppa till innehållet

Musik har egen skapande kraft bortom noter och frekvenser

Besitter musik en egen skapande kraft? Ny forskning vid Luleå tekniska universitet antyder att så är fallet. En av de främsta slutsatserna är att musik inte bara kan betraktas som en struktur av noter och frekvenser utan även som en anordning av händelser och förbindelser.

12 miljoner för att utveckla vård och omsorg i hemmiljö

Att hitta nya lösningar för personer som vårdas i hemmet eller på vård- och omsorgsboende. Det är det övergripande målet med den nya samverkansmiljö som nu byggs upp på Luleå tekniska universitet, där forskare, vård- och omsorgsaktörer och företag kan mötas för att utveckla och testa nya arbetssätt och digitala produkter och tjänster.

Fem miljoner till arktisk snöakademi

Luleå tekniska universitet kommer att leda en nystartad snöakademi, med start 2018. Inriktningen är i första hand bättre snökunskap, till tjänst för fordons- och däcktestindustrin och skidindustrin.

Webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet presenterar ett nytt webbverktyg som ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

Stor satsning på universitetets körverksamhet

Den professionella körverksamheten vid Luleå tekniska universitets får över tre miljoner kronor från Kempestiftelserna, Curt Boströms fond och Region Norrbotten.

Birgitta Bergvall-Kåreborn ny rektor för Luleå tekniska universitet

Regeringen har i dag utsett Birgitta Bergvall-Kåreborn till ny rektor för Luleå tekniska universitet.
– Det känns otroligt roligt. Jag ser fram emot att leda Luleå tekniska universitet och att tillsammans med medarbetarna jobba mot gemensamma mål, säger hon.

Arktiskt samarbete inom 3D-printing av metallprodukter

Med hjälp av en ny samarbetsplattform, delvis webbaserad, ska företag i den arktiska regionen bli bättre på att samarbeta inom 3D-printing av metallprodukter. Det är en tillverkningsmetod som minskar miljöpåverkan och tillverkningskostnader för företag. Samarbetet koordineras av Luleå tekniska universitet där även universiteten i Uleåborg och Tromsö deltar.

Ståtlig Akademisk högtid på Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har under året fått tre nya hedersdoktorer, 20 nya professorer – tio kvinnor och tio män – och 75 nya doktorer. Detta uppmärksammades under en ståtlig Akademisk högtid i lördags.

Thomas Olofsson får Nordeas vetenskapliga pris 2017

Thomas Olofsson, professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet, tilldelas 2017 års vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse.

Gala med prisutdelning vid Luleå tekniska universitet

Under den akademiska högtidsveckan delar Luleå tekniska universitet ut en rad priser och utmärkelser. Under tisdagskvällen delades priser ut till Årets alumn, Årets innovatör och Årets samverkanspris på Vetenskapens hus i Luleå. Priserna delades ut av Erik Höglund, vikarierande rektor vid Luleå tekniska universitet. Levande ljus, vacker dukning och fiolmusik hälsade de 120 gästerna välkomna.

Nytt tekniksprång – sekundsnabb mätning i industrin

Ett tekniksprång för industrin. Så beskriver Mikael Sjödahl, professor vid Luleå tekniska universitet, det nya mätkonceptet Sivpro som handlar om att automatiskt kontrollera och mäta formen på produkter direkt under tillverkningsprocessen.

Landslagsfotboll och kullager – fokus för Årets alumner

Nu är det officiellt vilka före detta studenter som får den ärofyllda titeln Årets alumn vid Luleå tekniska universitet. 2017 går priset till Fredrik Larsson, fysioterapeut för Sveriges herrlandslag i fotboll och Victoria Van Camp, chef för affärs- och produktutveckling SKF.

100 teknikintresserade gymnasietjejer från hela Sverige till Luleå

100 gymnasietjejer från hela landet kommer den 29-31 oktober till Luleå tekniska universitet för att få veta mer om hur det är att plugga på tekniska utbildningar. Initiativet, kallat 5-TEK, blev snabbt fulltecknat och platserna hade kunnat fyllas flera gånger om.
Journalister är varmt välkomna att vara med under 5-TEK. Fullständigt program med tider och lokaler finns längre ner.

Universitetet får spårväxel av Trafikverket

Luleå tekniska universitet är det enda svenska universitet som nu har en komplett, fullskalig spårväxel uppmonterad på campusområdet. Den är 30 meter lång och det är professor Jan Lundberg som fått spårväxeln som gåva av Trafikverket som han under tio års tid bedrivit forskning i samarbete med.

Målet: ett grönare flygbränsle

Forskare vid Luleå tekniska universitet deltar i en förstudie för att hitta de mest lovande teknikerna för hållbar produktion av förnybara flygbränslen från skogsråvara. Detta skulle kunna minska flygets koldioxidutsläpp med upp till 80 procent.

Svårt med återhämtning för anhörigvårdare

Korttidsvård ska ge anhörigvårdare möjlighet till vila och återhämtning. Skuld och dåligt samvete över att partnern behöver flytta hemifrån och oro över om tiden på korttidsboendet blir meningsfull, gör det svårt med återhämtning för anhörigvårdare. Det visar en ny studie från Luleå tekniska universitet.

Lagrad solenergi kan ge framtida exportsuccé

Förbättrade stirlingmotorer kan bli en framtida svensk exportsuccé inom lagringsbar solenergi. Det hoppas forskare vid Luleå tekniska universitet som nu får 3,8 miljoner kronor av Energimyndigheten för att förbättra stirlingmotorernas kolvringar.

Säkrare vägräcken med höghållfast stål

Genom att byta till höghållfasta stål i vägräcken kan trafiksäkerheten bli bättre, samtidigt som mindre mängder stål behöver användas tack vare att räckena kan göras tunnare. Resultaten presenteras i ett treårigt EU-projekt som nyligen avslutats och där Luleå tekniska universitet haft en viktig roll när det gäller materialtestning.

Strimmor- tecken på ytterligare vatten på Mars

Forskare kan ha kommit ett steg närmare att hitta liv på planeten Mars, på grund av starka indikationer om mer vattenaktiviteter på Mars. En artikel publicerad i Scientific Reports som skrivits av forskare i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, pekar på möjligheten att strimmor som finns på Mars yta uppstår på grund av vattenaktivitet.

Möt universitetet på The Great Northern

Med start 13 september 2017 bjuder Luleå tekniska universitet in medborgare i Skellefteå till en kostnadsfri föreläsningsserie med stor spännvidd som heter ”Universitetet presenterar”. Denna kommer att genomföras på The Great Northern som är en betydelsefull kreativ mötesplats för nya tankar och innovationer i Skellefteå.

Forskningskonserter öppnas för publik

Tänk att få ta del av ny forskning, genom att lyssna på en konsert med Norrbotten Neo. En forskare som försvarar sin avhandling i musikalisk gestaltning, genom att resultatet de facto spelas upp av professionella musiker. Eller varför inte lyssna på en student som presenterar sitt masterarbete med en munspelskonsert ?
Det här och mycket annat spännande är det fullt möjligt att ta del av i höst, när Luleå tekniska universitet öppnar upp sitt konstnärliga utvecklingsarbete för allmänheten.

Nytt samarbete för ökad kompetensförsörjning

Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att bland annat stärka digitaliseringen och den framtida kompetensförsörjningen av lärare och sjuksköterskor i länets kommuner.

Ny forskning utmanar bilden om innovativa regioner

Ett nytt sätt att mäta effekterna av innovationer utmanar bilden av att utvecklingen främst sker i storstäderna. Det är ett av resultaten av sju års forskning om förutsättningarna för innovationer i glesbefolkade regioner.

Läkare, arkitekt och statistikprofessor är årets hedersdoktorer

En överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin, en arkitekt och delägare i världsberömda arkitektbyrån Snøhetta och en professor i statistik från USA, är 2017 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. I november promoveras Jan Lexell, Jenny B Osuldsen och Geoffrey Vining.

Växande energiklyfta i Europa

Det finns en växande klyfta mellan de länder i Europa som har satsat på förnybara energislag och de som inte har gjort det. Det visar en ny avhandling från Luleå tekniska universitet, som handlar om teknisk utveckling inom den europeiska miljöenergisektorn och hur teknik sprids mellan länder.

Ny forskning: Inställningen till skolan påverkar betygen

Elevers inställning till och avsikter med sina gymnasiestudier påverkar hur de presterar i skolan, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.
– De som har intentionen att läsa vidare ser till att prestera för att nå dit, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation.

Världsledande Marsforskare samlas i Luleå

Över 20 ledande Marsforskare från hela världen samlas denna vecka på Luleå tekniska universitet.
– Det är unikt att ha så många framstående Marsforskare på en och samma plats, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Experter – valet till Sametinget 2017

Den 21 maj är det val till Sametinget. I Sametingsvalet, som har hållits vart fjärde år sedan 1993, väljer det samiska folket vilka 31 företrädare de vill se i det folkvalda organet, plenum. Luleå tekniska universitet har ställt samman en expertlista med forskare som från olika perspektiv kan belysa frågor om valet.

Leif Östling ordförande för ny akademi

Till ordförande i styrelsen för Honorary Doctors´ Academy har utsetts Leif Östling, ordförande i Svenskt Näringsliv och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Honorary Doctors´ Academy är en nybildad akademi för personer som utnämnts till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet, mottagit förtjänstmedalj samt är eller har varit rektor vid universitetet.

Allvarliga byggolyckor vanligast hos små företag

Arbetsmiljöverket i Sverige har gjort en kunskapssammanställning av internationell forskning om risker och säkerhet i byggbranschen, en bransch som tyvärr toppar olycksstatistiken. Vid Luleå tekniska universitet fick professor Jan Johansson med forskarteam uppdraget att sammanställa internationell forskning om riskfaktorer och riskprevention i byggbranschen. Resultaten är entydiga.

Lärande i fokus för föreläsningsserie

Under maj månad, på Vetenskapens hus i Luleå, anordnas en serie föreläsningar som belyser aktuella frågor inom lärande. Att lära med nya medier, undervisning i förskolan och nyanländas lärande och språkintroduktion är några ämnen som avhandlas. Föreläsningsserien är en del i lärarutbildningarnas 110-års jubileum som firas under 2017

Drönare besiktar själva vindkraftverk inom tre år

Forskare vid Luleå tekniska universitet har genomfört ett framgångsrikt fältförsök med autonoma drönare. – Om två eller tre år kommer det att vara möjligt att använda den här tekniken för luftburen inspektion av vindkraftverk, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

28 miniatyrsatelliter utforskar det okända

De är små, men många och tillsammans ska de leverera banbrytande internationell forskning om en relativt okänd del av vår atmosfär, den sk termosfären. Totalt 28 kluster av miniatyrsatelliter, 20-30 centimeter långa och högst tre kilo tunga, ska samverka i olika omloppsbanor. En av dessa miniatyrsatelliter, är byggd och utvecklad av forskare i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet.

Efterlyser större investeringar i Arktis

Norrbotten och Västerbotten är i topp bland regionerna i Arktis vad gäller innovation. Det visar en ny rapport från Business Index North, som Luleå tekniska universitets forskare Anders Hersinger och Ossi Pesämaa varit med och tagit fram.

Drönare säkrar gruvan efter sprängning

Autonoma drönare som inspekterar svåråtkomliga gruvschakt efter sprängningar i berget ska bidra till en säkrare gruvmiljö. Utvecklingen av autonom robotik i gruvor leds av forskare vid Luleå tekniska universitet som en viktig del av framtidens gruvdrift.

Mångmiljonsatsning på förgasning av biomassa

Energimyndigheten har beslutat att ge 78 miljoner kronor i stöd till fortsatt forskning om förgasningsteknik inom Svenskt Förgasningscentrum, där Luleå tekniska universitet är huvudman. Centrat består av tre oberoende forskningsnoder ledda av Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet och fokuserar på tre olika förgasningstekniker.

Student prisas för lösningar på framtida vattenbrist

Svenskt vatten har instiftat ett pris till bästa examensarbete inom VA-området för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Ida Sandström, som studerat civilingenjör naturresursteknik med inriktning miljö och vatten, vid Luleå tekniska universitet, får priset för examensarbetet "Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning”.

SM i ekonomi på Luleå tekniska universitet

I maj arrangeras Svenska mästerskapen i ekonomi 2017 på Luleå tekniska universitet. I den prestigefulla tävlingen konkurrerar 22 lärosäten från hela landet om titeln ”Svensk mästare i ekonomi”.

Luleåforskare utser landningsplats på Mars

Experter, däribland rymdforskare från Luleå tekniska universitet, har identifierat två platser på Mars som möjliga landningsplatser för expeditionen ExoMars 2020 vars uppdrag är att hitta liv på den röda planeten. Luleå tekniska universitet är som enda svenska universitet, en viktig aktör i den komplexa urvalsprocessen av landningsplats.

Hjärnans undermedvetna bakom ny teknik

I ett nytt, mobilt laboratorium på Luleå tekniska universitet kan forskare, i realtid, få en bild av hjärnans undermedvetna reaktioner på nya tekniska lösningar. Flera mätmetoder kan användas samtidigt och resultaten samanalyseras.
Syftet är bland annat att minska felaktiga eller farliga beteenden när vi människor använder ny teknik – som i självkörande bilar.

dagvattenlösningar
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

110 miljoner till hållbara dagvattenlösningar

Luleå tekniska universitet får ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden som är viktiga för landet. Med den nya satsningen VINNWATER ska universitetets forskare i samverkan med företag och kommuner utveckla banbrytande dagvattenlösningar.

Framtidens fabriker utvecklas i nytt labb

Hur kommer framtidens fabriker att se ut? Ett nytt labb vid Luleå tekniska universitet ska förhoppningsvis vara med och forma den utvecklingen. – Tillverkningsindustrin måste bli smartare, mer energieffektiv och billigare, säger Valeriy Vyatkin, professor i kommunikations- och beräkningssystem.

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om de tre planerade gruvorna i Rönnbäcken (Storuman), Kallak (Jokkmokk) och Rakkuri (Kiruna) som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.

Varningssystem i pappersbruk sparar miljoner

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med SKF och BillerudKorsnäs i Karlsborg, utvecklat en nydanande sensor som beräknas kunna spara miljoner genom minskade driftstopp i pappers- och massafabriker och stålverk. Hemligheten, en sensor som varnar för vatten i fettsmorda lager och därigenom förhindrar allvarliga skador på maskinerna.

Sjöpungar ny råvara för bioetanol

Cellulosa från svenska havsodlingar av sjöpungar, ska bli etanol. Marin Biogas AB i Lysekil som har utvecklat storskalig odling av sjöpungar för biogasproduktion inleder ett samarbete med Luleå tekniska universitet. Forskarna tillvaratar sjöpungens cellulosarika ytterhölje.

Ny forskning: Stora skillnader när kvinnor och män får en andra hjärtinfarkt

Det är inte ovanligt att personer som fått hjärtinfarkt drabbas på nytt. Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får.
– Det skiljer 17 månader i tid mellan kvinnor och män, säger Ulrica Strömbäck, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Punktligare tåg på högtrafikerade järnvägssträckor

Punktligare tåg och bättre underhåll av våra järnvägar var målet när ePilot startade sin testverksamhet på bansträckan Boden-Luleå för tre år sedan. Resultaten är så lyckade att de nu ska införas – på högtrafikerade järnvägssträckor i södra Sverige.

Projekt som fick lågstadieelever att gå och cykla över 100 mil byggs ut

Pilotprojektet Aktiva skoltransporter blev en succé och fick 45 lågstadieelever att gå och cykla i över 100 mil. Nu följs det upp med ett treårigt projekt, The road to success – Aktiva skoltransporter, som bland annat bygger på gamification. Forskare vid Luleå tekniska universitet kommer också att titta på barns tilltro till den egna förmågan.

Nytt projekt för att minska gruvors miljöpåverkan

Luleå tekniska universitet har en nyckelroll i ett nytt stort EU-projekt inom spräng- och gruvteknisk forskning.
– Det är väldigt spännande att vi är med och knyter samman de ledande aktörerna inom sprängteknik i Europa, säger professor Håkan Schunnesson.